آرش افشين روز چهارشنبه به کشور فرانسه سفر ميکند.


آرش افشين براي شرکت در تمرينات تيم ليل فرانسه روز چهارشنبه به فرانسه سفر مي کند.

مهاجم تيم فولاد خوزستان ابتدا روز سه شنبه به تهران مي آيد و سپس روز چهارشنبه به فرانسه مي رود.

آرش افشين به مدت 10 روز در تمرينات اين تيم شرکت مي کند تا در صورت جلب نظر مثبت کادر فني اين تيم با اين باشگاه قرارداد ببندد.

وي پيش از اين هم به فرانسه رفته و دو روزي در تست اين تيم شرکت و توجهات اوليه را به خود جلب کرد.