کانون هواداران پرسپولیس : رویانیان پیش از این گفته بود سرنوشت ژوزه بعد از جلسه کمیته فنی مشخص خواهد شد، اما مصاحبههای امروز صبح چیز دیگری را نشان میدهدمحمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس امروز در جمع بازیکنان پرسپولیس، تلویحا خبر جدایی مانوئل ژوزه، سرمربی پرسپولیس را تایید کرد.

رویانیان که با بازیکنان جلسه نسبتا مفصلی داشت، با اشاره به اتفاقات و حوادث نیمفصل گذشته خطاب به آنها گفت: «من هر چه که بلد بودم، انجام دادم و برای بستن یک تیم خوب و جلب رضایت شما کوتاهی نکردم، اما اتفاق مورد نظر من به هر دلیلی رخ نداد. با این حال ما نگاهمان به آینده است و امیدواریم در نیم فصل دوم شرایط تغییر کند.»

او ادامه داد: «من میدانم شما با آقای ژوزه رابطه خوبی نداشتید، اما از این به بعد یحیی گلمحمدی مربی است و باید ببینیم که چه میکنید. از شما انتظار دارم همه توانتان را روی موفقیت تیم بگذارید. شما بازیکنان بزرگی هستید و هر اتفاقی جز موفقیت در نیم فصل دوم برای ما شکست محسوب میشود.»
رویانیان پیش از این گفته بود سرنوشت ژوزه بعد از جلسه کمیته فنی مشخص خواهد شد، اما مصاحبههای امروز صبح چیز دیگری را نشان میدهد. طرفداران پرسپولیس امروز به این باور رسیدهاند که کار ژوزه در جمع قرمزها به پایان رسیده است