حميد استيلي ميگويد پروين و گل محمدي با هم به پرسپوليس کمک ميکنند.


حميد استيلي پس از پايان نشست کميته فني باشگاه پرسپوليس اظهار کرد: فعلا قرار شد که گل محمدي تيم را تمرين دهد و پروين هم به عنوان مدير فني به تيم کمک کند. فکر نميکنم اختيارات او بيشتر از اين باشد.

وي در پاسخ به اين سوال که از اين به بعد شاهد پرسپوليس علي پرويني خواهيم بود با خندهاي گفت: پرسپوليس مردمي را خواهيد ديد و پروين و گل محمدي قرار است با هم به تيم کمک کنند. هر کسي شرايط خاص خودش را دارد، به من پيشنهاد همکاري ندادند و من هم روي آن فکر نکردم.

استيلي گفت: اگر قرارداد ژوزه فسخ شود قطعا بايد پول او پرداخت شود.

عضو کميته فني پرسپوليس درباره غيبت ژوزه در اين نشست گفت: قرار بود که ژوزه در اين جلسه باشد و به او خبر هم داده بودند اما خود سردار هم ناراحت بود که چرا ژوزه در نشست شرکت نکرد.