کریم باقری در مورد حضورش به عنوان مربی در پرسپولیس اظهار داشت: فعلا همه چیز در حد شایعه است و من در حال حاضر از چیزی خبر ندارم. دوست ندارم در مورد پرسپولیس و این مسائل صحبتی داشته باشیم، چون هنوز اتفاقی نیفتاده است.
وی ادامه داد: علاقهای به مصاحبه بیشتر هم ندارم و باید دید چه اتفاقی میافتد. صحبتهایی که مطرح میشود همهاش در حد شایعه است.