جعفر کاشانی در خصوص عدم حضورش در جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس عنوان کرد: من مریض شدم و هماکنون استراحت میکنم. امیدوارم کارها درست پیش برود و همه چیز درست شود. با رفتن و نرفتن من چیزی حل نمیشود.
وی درباره رفتن مانوئل ژوزه خاطرنشان کرد: نمیدانم رفتن ژوزه چه تاثیری دارد؟ او برود یا نرود، از اول باید یک تصمیم درست گرفته میشد. امیدوارم پرسپولیس تبدیل به یک باشگاه تبدیل و همه چیز درست شود.
جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس هماکنون در جریان است و قرار است در مورد سرمربی این تیم تصمیمگیری صورت بگیرد.