محمد رویانیان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، پس از اختلافنظرهایی که بر سر پست علی پروین پیش آمده بود، اظهار داشت: پروین سمت جدیدی نگرفته است، او به عنوان مدیر تیم در پرسپولیس انجام وظیفه خواهد کرد نه مدیر فنی.


وی افزود: با توجه به اینکه یحیی گلمحمدی به پروین علاقه زیادی دارد ایشان مثل گذشته با قدرت کار خود را در فوتبال پرسپولیس دنبال میکند وما پست جدیدی به ایشان ندادهایم پس بهتر است از این موضوع سوءبرداشت نشود البته هدف همه ما کمک به پرسپولیس است.