به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رویانیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بابت اتفاق دیروز عذرخواهی میکنم من مخلص رسانهها هستم امروز جلسهای با مانوئل ژوزه داشتم و بعد هم باید با هیئت مدیره جلسه داشته باشم. جلسه خوبی با مانوئل داشتم و تحت تأثیرش قرار گرفتم او از نظر انسانی من را تحت تأثیر قرار داد. به من گفت میخواسته فوتبالش را با پرسپولیس تمام کند و با یکی دو جابهجایی در نیم فصل همه چیز را میتوانسته درست کند. تمام فشارها را خودش تحمل کرده و به ما بازیکنان فشاری وارد نیاورده است. ولی اکنون همه چیز علیه او شده است. این خصوصیات خوب ژوزه بود که این حرف ها را زد.

وی ادامه داد: به خانه مانوئل رفتم و همسرش از من پذیرایی کرد ژوزه از مردم ایران و خوبیهای آنها گفت. امشب دوباره جلسهای با مانوئل در مورد ریز توافقات برای جدایی خواهیم داشت. ژوزه مربی بزرگی است و همه او را قبول دارند اما به هر دلیلی در پرسپولیس موفق نبوده است.

وی در مورد وضعیت شهاب گردان گفت: گردان یکی از بهترین دروازهبانان ماست و من او را راضی کردم تا بماند او در پرسپولیس ماندنی است.
مدیرعامل پرسپولیس در مورد سرمربی شدن گلمحمدی گفت: او گزینه برتر و اول ماست یکی دو گزینه دیگر داخلی هم داریم که آدمهای معتبر و محترمی هستند و همه قبولشان دارند. گلمحمدی به شرط آنکه ژوزه نباشد گزینه اول ماست من 48 ساعت دیگر برای تصمیمگیری فرصت دارم.
وی در مورد سرمربی شدن کریم باقری گفت: برای سرمربیگیری با او صحبتی نکردیم.
رویانیان در مورد اینکه گلمحمدی راضی به کار کردن با علی پروین نیست گفت: پروین بکن بائر ایران است. او باید کلاسش را حفظ کند و آن بالا بنشیند و نظارت کند، پروین بزرگ پرسپولیس است.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه خوردبین گفته است 8 میلیارد تومان دستمزد ژوزه است و علیپور هم به این مسئله واکنش نشان داده گفت: خوردبین اطلاعات ندارد و نباید این حرف ها را میزد. من به خوردبین گفتم چرا چنین حرفی زدی که تکذیب کرد. مگر میشود 8 میلیارد تومان به ژوزه پول بدهیم؟ مگر آدم عقل ندارد و دیوانه است که 8 میلیارد تومان به ژوزه پول بدهد؟ با این پول می رفتم مورینیو را میآوردم. ژوزه در حد خودش مربی خوبی است.
رویانیان ادامه داد: ژوزه مربی خوبی است اما در حد خودش پول گرفته است. اگر یک میلیون دلار هم به او دستمزد داده باشیم آن زمان دلار 1500تومان بوده که اکنون دلار 3هزار تومان است ضمن اینکه ما که نمیخواهیم این پول را به او بدهیم، دبه را برای همین موقعها گذاشتهاند مگر عقلم کم است که 8میلیارد تومان به یک مربی پول بدهم؟ آنها که این حرف را زدهاند باید حرفشان را ثابت کنند. مگر عقل آدم کم است که به ژوزه هشت میلیارد تومان بدهد این رقم نصف کل بودجه یک سال باشگاه ماست. در 90 هم رأی خوبی آوردم، فقط 27درصد من را مقصر دانستهاند که شاید بیشتر آنها استقلالی بودهاند.
رویانیان تصریح کرد: برخی حرف های ناصحیح میزنند و میگویند این پول را از کجا آورده است. ولله من با بدبختی پول تهیه کردهام، برای خودم بدهی و تعهد بانکی ایجاد کردهام اما این پولها را بر میگردانم تا بعد از رفتن من هم به گردن کسی نیفتد. مدام به من میگویند از کجا پول آوردهای؟ من تعهد و ضمانت بانکی ایجاد کردهام و برای پرداخت آن هم برنامه دارم. اگر بدهیام را همین امروز بدهند دست هایم را بالا میبرم و خداحافظی میکنم، به وزیر هم چند بار گفتهام که مدیرعاملی پرسپولیس را از من بگیرد و فقط من عضو هیئتمدیره باشم و بدهیهای دوران خودم را بدهم و کار اقتصادی کنم.من کارگرم، مدیرعاملی را از من بگیرید، اما در کنار پرسپولیس میمانم و کار اقتصادی میکنم.
وی افزود: میگویند پول از کجا آوردهای؟ در حالی که استقلال و سپاهان هم پول دادهاند، سپاهان بیشتر از من پول داده است. استقلال هم به اندازه ما پول داده است، چهار ماه است که به مانوئل حقوق ندادهام اما در شخصیت من نیست که این حرف را بزنم و بگویم پول نداشتهایم که بدهم. اهل آه و ناله نیستم شاید اگر میگفتم پول نداریم و آه و ناله میکردم و هواداران را ناراحت میکردم آدم خوبی میشدم اما من نمیتوانم ظاهرسازی کنم. آدم عقل دارد و نباید اعتبار خود را زیر سؤال ببرد. روحیه من اینگونه است.