مهدی تاج پیش از آغاز جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درمورد شرایط کادر فنی پرسپولیس گفت: واقعا باید قبول کنیم که ژوزه در پرسپولیس نتوانسته نتایج دلخواهی را کسب کند. امروز (سهشنبه) جلسه هیئت مدیره تشکیل میشود تا در مورد این مسئله به نتیجه برسیم. متأسفانه ژوزه با وجود زحمت فراوانی که کشید، خواستهها را برآورده نکرده است. انتظارات از پرسپولیس بالا است، در این مورد من به یک نتیجه و شما نیز به یک نتیجه رسیدهاید.

وی در مورد اینکه اعتقاد دارید که ژوزه باید برود یا بماند، اظهار داشت: ژوزه نتوانسته نتایج خوبی بگیرد و انتظارات را برآورده کند پس دیگر خودتان پیدا کنید که او باید بماند یا برود.