مشاور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: در این شرایط حساس به جای اینکه برخیها به رویانیان کمک کنند برای او کاسه داغتر از آش شدند. جمشید زارع اظهار داشت: شکی نیست ژوزه، برخلاف انتظارات و تصورات در تیم بزرگ و پر مهره پرسپولیس در نیم فصل به جایگاه واقعیاش نرسیده است.
وی افزود: در ناکامیهای پرسپولیس مقصر اصلی ژوزه است زیرا باشگاه بهترین بازیکنان را در لیگ ایران و امکانات را در اختیار وی گذاشت ولی متأسفانه ژوزه در بهرهگیری از این پتانسیل ناتوان بود.
زارع ادامه داد: ژوزه ۴ کمک با خود به ایران آورد اما دوستان او نتوانستند به پرسپولیس کمک کنند. حالا شرایط برای تصمیم گیری در مورد ژوزه فراهم شده و باید به مدیرعامل و کمیته فنی برای کمک به پرسپولیس کمک کرد تا به دور از فشار و با در نظر گرفتن منافع باشگاه بهترین تصمیم را بگیرند تا حتی از لحاظ مادی تیم متزلزل نشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط تصمیم عجولانه و شتاب زده و احساسی منطقی نیست البته اگر ژوزه مردانگی کند و تقاضای کناره گیری دهد رویانیان راحت میتواند تصمیم گیریهای لازم را داشته باشد اما نکته مهم این است که در این شرایط حساس عدهای به جای کمک به رویانیان و کمیته فنی کاسه داغ تر از آش شدند و دایه دلسوزتر از مادر و من امیدوارم دست از کار خود بردارند تا رویانیان بتواند کارش را انجام دهد چون برای بستن این تیم زحمات زیادی کشیده است.