محمد رویانیان میگوید باید جلسه دیگری با ژوزه برگزار کند و درباره همه مسائل با او به توافق برسد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره نشست امروز خود با مانوئل ژوزه اظهار کرد: جلسه خیلی خوبی با هم داشتیم. ژوزه همان طور که قبلا نشان داده بود مثل یک انسان باشخصیت در جلسه حاضر شد و خیلی مثبت برخورد کرد. او خیلی تاسف خورد که شرایط تیم این گونه شده است. آرزو داشت پرسپولیس را به بهترین نتایج برساند اما شرایط مختلف دست به دست هم داد تا وضعیت باشگاه این گونه شود.

وی ادامه داد: ژوزه به من گفت “هم برای خودم و هم برای تیم بزرگ پرسپولیس متاسفم. پرسپولیس نه تنها یک باشگاه بزرگ بلکه یک نام بزرگ است که از تاریخ غنی ایران سرچشمه میگیرد.” او برای من از تخت جمشید و گذشته پربار ایران صحبت کرد و گفت به نظر من با این شرایطی که اتفاق افتاده شاید دیگر نتوانیم با هم کار کنیم.

رویانیان در پاسخ به این سوال که آیا به طور قطعی با ژوزه قطع همکاری کردهاید گفت: نه هنوز این اتفاق نیفتاده است. ما باید درباره مسائل بیشتر صحبت کنیم و قرار شد که یک جلسه دیگر هم با هم برگزار کنیم تا درباره مسائل مالی به توافق برسیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره غیبت چند روزه شهاب گردان در تمرینهای پرسپولیس هم گفت: واقعیت این است که یکی دو تیم شهاب را میخواهند. اما من با جدایی او مخالفت کردم. البته گردان خودش تعجب کرد و انتظار داشت وقتی در تیم به او کم بازی میرسد من با جدایی او موافقت کنم اما من با امید و آرزو گردان را به پرسپولیس آوردم و با جداییاش مخالفم. با او صحبت میکنم و راضیاش میکنم که در پرسپولیس بماند.