به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به عملکرد کریم انصاریفرد در دو سال گذشته چند تیم خارجی خواهان جذب آقای گل فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران هستند. با وجودی که رویانیان در مصاحبهای رسما جدایی این بازیکن را تا پایان فصل از پرسپولیس منتفی دانست اما باز هم مدیر برنامههای این بازیکن با محمد رویانیان درباره جدایی کریم انصاریفرد به گفتوگو پرداخت.

البته مدیر برنامههای این بازیکن در گفتوگو با فارس اعلام کرد فعلا با خود کریم انصاریفرد و باشگاه پرسپولیس در خصوص پیوستن این بازیکن به یک تیم اروپایی وارد مذاکره هستیم اما فعلا به توافقی نرسیدهایم.
همچنین رویانیان به خبرنگار فارس گفت: از روز اولی که انصاریفرد را جذب کردیم میدانستیم چند تیم خوب اروپایی دنبال او هستند. با توجه به خواستههای یحیی گلمحمدی و هدف ما در نیم فصل دوم مخالف جدایی این بازیکن هستیم. حتی در یکی دو روز گذشته صحبتهایی داشتیم اما هیچ چیز فعلا مشخص نیست.