به گزارش خبرگزاری فارس، پس از پایان نیم فصل اول دو تیم اماراتی با سید جلال حسینی وارد مذاکره شدند و این بازیکن هم اعلام کرده بود شاید در نیم فصل دوم از جمع سرخپوشان جدا شود. پس از گفتوگو با رویانیان و مخالفت کادر فنی نسبت به جدایی جلال حسینی از پرسپولیس پیوستن این بازیکن به تیم اماراتی منتفی شد و این بازیکن تا انتهای فصل در پرسپولیس میماند