به گزارش خبرگزاری فارس مهدی تاج در گفتوگو با رادیو ورزش در توضیح پست رئیس سازمان فوتبال باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: این مسئولیت به تمام ردههای سنی باشگاه مربوط است، از بزرگسالان گرفته تا تیمهای پایه.وی با اشاره به اختیارات یک سرمربی، در مورد اینکه چرا کمیته فنی باشگاه به یحیی گلمحمدی پیشنهاد دستیار داده است، گفت: سرمربی برای انتخاب دستیارانش اختیار تام دارد و کمیته فنی باشگاه نیز به به او گفت که دستیارانش را خودش انتخاب کند، البته پیشنهادهایی هم در این مورد به گلمحمدی داده شد اما در نهایت قرار شد انتخاب با خودش باشد.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با رد این موضوع که گفته میشود گلمحمدی سرمربی موقت تیم است، تاکید کرد: ما اصلا نباید از لفظ موقت استفاده کنیم و این اصلا قشنگ نیست. مدیران یک باشگاه هر موقع صلاح بدانند میتوانند مربی را تغییر دهند و این در مورد همه مربیان صادق است. استفاده از واژه موقت برای گلمحمدی هم جالب نیست. البته باید این را هم تاکید کنم که در پرسپولیس بهتر است قاطعیت بیشتری وجود داشته باشد و با بازیکنان محکمتر صحبت شود.

مهدی تاج در مورد صحبت گلمحمدی مبنی بر اینکه اجازه دخالت علی پروین در کارش را نمیدهد و برخی پیشکسوتان نیز علیه پروین صحبت کردهاند، خاطرنشان کرد: گلمحمدی سرمربی پرسپولیس است و پروین هم این را قبول دارد و معتقد است باید به او کمک کرد.

رئیس سازمان فوتبال باشگاه پرسپولیس گفت: پرسپولیس دچار مشکلاتی شده که ممکن است برای هر تیمی به وجود آید. امروز تنها چیزی که اهمیت دارد این است که تیم از این شرایط خارج شود و تغییراتی ایجاد شود. حالا که سرمربی تیم را انتخاب کردهایم باید به او اختیار تام بدهیم و بازیکنان نیز بدانند که مربی میتواند هر کسی را از تیم کنار بگذارد.