قول لیونل مسی برای شکستن رکورد خودش

ستاره بارسلونا ابراز امیدواری کرد، سال آینده رکورد گلهایزده خودش در یک سال را بهبود ببخشد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لیونل مسی پس از زدن 86 گل در یک فصل در گفتوگو با خبرنگاران گفت، هدفش در سال آینده این است که یک بار دیگر رکورد گلزنی خودش را بهبود ببخشد.


گلزنی مسی برابر بتیس نه تنها او را در کتاب رکوردها جاودانه کرد، که باعث شد اختلاف شش امتیازی بارسلونا در صدر جدول حفظ شود.مسی درباره حس و حالش پس از رکوردشکنی گفت: رکورد شکنی برایم لذتبخش است ولی مهمترین چیز این است که اختلاف 6 امتیازی بارسا در صدر جدول در لیگا حفظ شده است.


مسی درباره نقشه آینده فوتبال خود گفت، قصد دارد، رکورد گلزنی امسال خودش را بهبود ببخشد، اما قهرمانیهای متعدد با بارسلونا برای او از اهمیت ویژهای برخوردار است.