با وجود گذشت چند ماه از بازی پرسپولیس و سپاهان و اتفاقات آن بازی که موجب بیهوشی و سرگیجه برخی از بازیکنان پرسپولیس شد هنوز دلایل وجود این اتفاق مشخص نشده است این درحالیست که از بازیکنان پرسپولیس آزمایشاتی هم گرفته شد اما نتیجه ای حاصل نشد.


در همین راستا شایعاتی مبنی بر اینکه این آزمایش ها بررسی نشده مطرح شد.


خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در همین زمینه با دکتر وجیهالله چشمهسری پزشک پرسپولیس صحبت کرد و وی در این باره گفت: پس از اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان با کمک پزشکان دیگر آزمایشات مختلفی را از بازیکنانی که آن اتفاق برایشان پیش آمده بود، گرفتیم که مدارک آن هم موجود است.


وی افزود: با وجود گذشت چند ماه به دلیل مشخص نشدن دلیل این اتفاق پس از هماهنگی با مسئولین حقوقی باشگاه و کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال قرار است این موضوع را به عنوان یک مورد جالب و عجیب برای بررسی به مجامع علمی دنیا و جهان و AFC و فیفا ارسال کنیم.


چشمهسری ادامه داد: ما میخواهیم جواب خود را بگیریم که چطور هافبک وسط ما یکباره بیحال شده است، البته کسی را متهم نمیکنیم اما شواهد و مدارکی که ما داریم این موضوع را مشخص میکند. میخواهیم از آزمایشگاههای بزرگ دنیا این موضوع را استعلام بگیریم چون اتفاق نادری افتاده که میخواهیم با علتیابی کاری کنیم که دوباره تکرار نشود.


وی خاطرنشان کرد: آزمایشاتی را که در ایران گرفتیم اگر یک قرص معمولی هم بازیکنان خورده باشند، مشخص خواهد کرد که در این قرص چند میلیگرم اجزای تشکیلدهنده قرص است. من باز هم از دوستان آزمایشگاهی پس از یکی دو بار آزمایش خواستم اگر امکان دارد، این آزمایشات را حتی به صورت دستی پیگیری کنند اما همه چیز منفی بود، حتی به ایزیو استار بازیکنان نیز رجوع کردیم که آیا چیزی داخل آن بوده یا خیر ولی باز هم به نتیجهای نرسیدیم.


پزشک پرسپولیس ادامه داد: من برای برخیها که اعلام کردند این نمونهها گم شده و ما به همین دلیل پیگیریهای لازم را نکردیم، متاسفم. لزومی ندارد پیگیریهای علمی خودمان را که محرمانه است، فاش کنیم اما از این بحث هم کنار نمیکشیم و با پیگیریهایی که داریم سعی خواهیم کرد پس از هماهنگیهای لازم و صحبتها با استادان حقوقی این موضوع را از آزمایشگاههای بزرگ دنیا با ارسال آزمایشها، آبهای خورده شده و تمام مواردی که در رختکن بازیکنان خوردند و حتی غذاهای آنها پیگیری کنیم. چون این اتفاق بسیار ناراحتکننده بود.


پزشک پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که آیا مهدویکیا خواسته بود تا این نمونهها را به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال کنند، گفت: همه دوست داشتند تکلیف این موضوع روشن شود که ما هم پیگیر هستیم.