مصاحبه يحيي گلمحمدي و اظهار نظر او درباره اختيار تام و كار كردن زير نظر پروين و... تيتر اول تمام روزنامههاي ورزشي امروز بود. اين حرفها ميتواند پيامدهايي براي يحيي داشته باشد و شايد به همين دليل است كه او تصميم گرفته ديگر با هيچ رسانهاي مصاحبه نكند.

سرمربی موقت پرسپولیس امروز تصميم گرفت خودش را ممنوع المصاحبه کند. او ضمن تایید این مطلب گفت: با توجه به شرایط خاص تیم چند روزی مصاحبه نمیکنم. با توجه به اینکه خبرنگاران بسیاری برای انجام مصاحبه تماس میگیرند از این طریق ضمن عذرخواهی از رسانههای محترم اعلام میکنم که تا زمان تعیین وضعیت کادر فنی مصاحبه نخواهم کرد.

گلمحمدي در پايان گفت: مطمئنم این تصمیم به سود باشگاه، تیم و خودم خواهد بود.