مایندگان باشگاه پرسپولیس که عازم ترکیه شده بودند بخشی از طلب خود را از سرمربی سابق این تیم دریافت کردند. مصطفی دنیزلی پس از توافق با باشگاه پرسپولیس در ابتدای فصل جاری رسما از جمع سرخپوشان جدا شد و جای خود را به مانوئل ژوزه داد. با توجه به اینکه باشگاه پرسپولیس قرارداد دنیزلی را تا حدود زیادی پرداخت کرده بود، مقرر شد طبق توافقات انجام شده بخشی از این پرداختی به دلیل فسخ قرارداد به باشگاه پرسپولیس از سوی دنیزلی بازگردانده شود. از همین رو مصطفی شکری مشاور رویانیان در امور حقوقی سفری به ترکیه داشت. وی پس از این سفر گفت: خوشبختانه پس از مذاکرات انجام شده بخشی از طلبمان از دنیزلی وصول شد و الباقی آن در چند روز آینده دریافت و به باشگاه بازگردانده خواهد شد. وی افزود: در این سفر همچنین صحبتهای بسیار خوبی بین طرفین انجام شد و این احتمال وجود دارد که در آینده همکاریهایی بین دنیزلی و باشگاه پرسپولیس اتفاق بیفتد. البته این موضوع به فصل جاری مربوط نیست.