هافبک چلسي در پي تمديد نشدن قرارداش تاکيد کرد توپ در زمين سران باشگاه است.

به نقل از ساکرنت، سران چلسي تاکنون صحبتي مبني بر تمديد قرارداد هافبک کهنه کار خود انجام نداده اند، همين موضوع موجب شده تا گمانه زني هايي در مورد خروج فرانک لمپارد از اين تيم شنيده شود.

لمپارد در مورد خبرهايي که در رسانه ها در مورد خروج او از چلسي شنيده شده گفت: خبرهايي که در مورد تمديد يک ساله يا 2 ساله قراردادم منتشر شدهاند به هيچ وجه صحت ندارند. تاکنون هيچ صحبتي در اين زمينه نشده است. فکر ميکنم سال بسيار خوبي را پشت سر گذاشتهام. به خصوص فوريه گذشته و با توجه به جايگاهي که در ليگ داشتيم، بسيار عالي بوديم.

وي افزود: هر اتفاقي که بيفتد، دوران بسيار خوبي در چلسي داشتهام. اکنون توپ در زمين سران باشگاه قرار دارد ولي با همه اين اتفاقها نميتوانم دوران بسيار خوبي که در اين تيم داشتهام را ناديده بگيرم. ممکن است در اين تيم آيندهاي نداشته باشم ولي ميخواهم همه بدانند که همواره اين تيم را دوست داشته ام. من از آن دسته بازيکناني هستم که نميتوانم مدت زيادي را روي نيمکت بنشينم و احساس خوبي داشته باشم.