بیهوشی امام جمعه بهشهر در نمازجمعهامام جمعه بهشهر بعد از خطبه اول نماز جمعه به بیمارستان امام منتقل و بستری شد.
تابناک نوشت؛ آیتالله سیدصابر جباری، نماینده خبرگان رهبری و امام جمعه بهشهر در حال ایراد خطبه در نماز جمعه بیهوش شد. پزشک معالج آیتالله جباری وضعیت جسمانی وی را مساعد اعلام کرد. دکتر رضایی جراح قلب و دکتر عباسی متخصص داخلی و رئیس بیمارستان امام درحال رسیدگی به وضعیت وی هستند. همچنین رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) در گفتوگویی اعلام کرد: در زمان اولیه انتقال آیتالله جباری به بیمارستان بررسیهای اولیه انجام شد که فشار پایین در وضعیت بیمار مشاهده شد که با تزریق سرم و اکسیژن درمانی به حالت عادی برگشته و درحال حاضر کاملا هشیار است. دکتر عباسی افزود: علائم حیاتی بیمار کاملا نرمال بوده و خوشبختانه در آزمایشات و سیتیاسکن انجام شده مورد خاصی یافت نشده است. همچنین دکتر عباسی متخصص داخلی گفت: وی حداقل 48 ساعت باید در بیمارستان بوده و تحت مراقبت باشند.