جلسات اخیر مدیرعامل پرسپولیس با سرمربی پرتغالی برای فسخ توافقی قرارداد بی نتیجه بوده است.محمد رویانیان در روزهای گذشته جلسات متعددی با مانوئل ژوزه داشت تا دو طرف راهی برای فسخ توافقی قرارداد همکاری پیدا کنند.

مدیرعامل پرسپولیس می خواهد مربی پرتغالی را مجاب به کاهش مبلغ قرارداد خود کند اما هنوز موفق به انجام این کار نشده است.

ژوزه درآخرین جلسه خود حتی اعلام کرد حاضر است 30 درصد از مبلغ قرارداد یکساله خود با پرسپولیس را تخفیف دهد اما رویانیان موافقت نکرده است.

روند مذاکرات طوری است که می توان منتظر شکایت این مربی پرتغالی از پرسپولیس بود چراکه بعید به نظر می رسد وی حاضر شود بیش از این مبلغ به پرسپولیسی ها تخفیف دهد.

پرونده شکایت نلو وینگادا سرمربی سابق پرسپولیس از این تیم نیز همچنان مفتوح است و در گذشته نیز اکثر مربیان خارجی این تیم پس از برکنار شدن برای دریافت مطالبات شکایت کردند و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه دارد.