تیم بسکتبال با ویلچر جوانان برای کسب آمادگی و تجارب بیشتر در دو دیدار تدارکاتی شرکت می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‎های پرسپولیس و ستارگان ایثار تهران دو تیمی هستند که برابر جوانان ملی پوش به میدان میروند. براین اساس دیدار تدارکاتی تیم جوانان برابر تیم پرسپولیس، از تیمهای صدرنشین لیگ دسته یک، روز سهشنبه 28 آذرماه انجام میشود و دومین دیدار نیز روز چهارشنبه 29 آذر ماه برابر تیم ستارگان ایثار تهران از تیمهای حاضر در لیگ دسته دو، انجام خواهد شد. محمدرضا دستیار، سرمربی تیم جوانان، در خصوص برگزاری این مسابقات تدارکاتی افزود: ملی پوشان جوان در حال حاضر در دومین مرحله تمرینات به سر میبرند و برای حضور ر رقابتهای جهانی ترکیه و نیز رقابتهای جوانان جهان مالزی آمادگیهای مورد نظر را کسب میکنند که در این میان برگزاری مسابقات تدارکاتی کمک شایان توجهی به این امر میکند. تمرینات ملی پوشان جوان که از 25 آذر ماه آغاز شده، تا اول دیماه ادامه دارد و دیدارهای تدارکاتی در نظر گرفته شده نیز روزهای 28 و 29 آذر ماه از ساعت 17 تا 19 در محل کمپ تیمهای ملی جانبازان و معلولان برگزار خواهد شد.