غرق شدن 6 دانش آموز در پارك شهر


دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۰
حادثه پارك شهر يكي از غم انگيزترين حادثه هايي است كه تا به حال براي دانش آموزان اتفاق افتاده است.

تا مدت ها براي هيچ كس قابل باور نبود كه در درياچه مصنوعي پارك شهر تهران، شش دانش آموز مقطع ابتدايي غرق شده باشند. اما اين حادثه ناگوار مانند ديگر حادثه هايي كه تا به آن روز براي دانش آموزان رقم خورده بود، واقعيت داشت.
اواسط ارديبهشت 81، دانش آموزان يك دبستان شهرك كاروان تهران به مناسبت هفته مشاغل در اردوي علمي از موزه پست بازديد كردند. اين دانش آموزان كه تعدادشان به 57 نفر مي رسيد، بعد از بازديد از موزه روانه پارك شهر شدند تا لحظات شادتري را تجربه كنند.
دانش آموزان حدود ساعت 11 صبح به پارك شهر رسيدند و در حالي كه باران مي باريد به همراه معلمان خود به سمت درياچه مصنوعي پارك حركت كردند.
17 نفر از دانش آموزان كه مشتاقانه انتظار قايق سواري را مي كشيدند، سوار قايقي شدند كه ظرفيتش 11 نفر بود. هنوز قايق به ميانه درياچه نرسيده بود كه به علت سنگيني از كنترل خارج شد. در اين لحظات، قايق كم كم داخل آب فرو مي رفت و دختران دبستاني طعم شيرين اردو را فراموش مي كردند.
خيلي طول نكشيد كه قايق كاملازير آب فرورفت و مسافران كم سن و سال خود را در آب رها كرد. البته به غير از دانش آموزان مرد قايقراني، هم در قايق حضور داشت، اما از دست او هم كاري ساخته نبود.

دقايقي بعد در ميان بهت عابران و ديگر دانش آموزان حاضر در كنار درياچه سرنشينان قايق كوچك طعمه آب شدند. در اين ميان خيلي از مردم عادي به دل آب زدند تا بتوانند دختران دانش آموز را نجات دهند. تلاش هاي برخي از آنها نتيجه داد، اما به حدي نبود كه بتواند مانع از فاجعه اي تلخ شود.
به همين دليل تا نيروهاي امدادي از راه رسيدند، شش دختر خردسال و مرد قايقران جان خود را از دست دادند. يكي از شاهدان ماجرا درباره اين حادثه به خبرنگاران گفت: ساعت حدود 11 بود كه از پنجره دفتر كارم قايق سواري كودكان دانش آموز را ديدم، تعداد بچه ها زياد بود. در يك لحظه متوجه شدم قايق آنها از كنترل خارج شده است. براي همين خودم را بسرعت كنار درياچه رساندم و توانستم يكي از بچه ها را كه روي آب دست و پا مي زد، نجات بدهم. متاسفانه چند دانش آموز ديگر جان باختند.

تكرار حادثه پارك شهر در شادگان
سي و يكم فروردين 85، شاگردان دبيرستان حضرت زينب شادگان كهگيلويه و بويراحمد روانه اردويي شدند كه خاطره تلخي را در تاريخ دانش آموزي كشور ثبت كرد؛ در اين اردوي تفريحي، پنج دانش آ موز جان خود را از دست دادند.
روز حادثه 50 نفر از دانش آموزاني كه در مقطع اول و دوم دبيرستان تحصيل مي كردند، روبه روي دبيرستان جمع شدند تا به اردوي تفريحي كه مسئولان مدرسه از مدت ها قبل قولش را داده بودند، بروند.
به اين ترتيب آنها، به سمت آبشار شادگان ـ كه در 33 كيلومتري جاده باشت، چرام قرار دارد ـ حركت كردند. كمي بعد اتوبوس ها به مقصد رسيدند و دانش آموزان مشغول تفريح و استفاده از طبيعت آن منطقه شدند. در اين بين، گروهي از دختران به سمت آبشار رفتند تا آنجا از هم عكس يادگاري بگيرند. اما زمان زيادي سپري نشده بود كه حادثه اي تلخ لحظات شاد اردو را به عزا تبديل كرد. يكي از دانش آموزان در حالي كه مي خواست عكس بگيرد، پايش لغزيد و به داخل آب سقوط كرد. دانش آموزان ديگر كه از نزديك شاهد اين حادثه بودند هم تصميم گرفتند براي جان نجات دوست خود وارد عمل شوند.
به اين ترتيب، هشت دختر دبيرستاني براي نجات جان دوست خود به دل آب زدند، اما جريان آب و آشنا نبودن به شنا باعث شد خود آنها هم گرفتار حادثه شوند. در اين بين، مربيان زماني متوجه حادثه شدند كه دختران دانش آموز بين مرگ و زندگي دست و پا مي زدند. سرانجام با تلاش مربيان، سه دانش آموز در حالي كه ديگر
تواني براي تقلانداشتند و بيهوش شده بودند نجات يافتند، اما متاسفانه در اين بين پنج دانش آموز ديگر جان خود را از دست دادند.