سلام
راستش یه کمک ازتون میخواستم
هر کی هکره یا هکر میشناسه به این ایدی من یه پی ام بده
shailin16@yahoo.com
ممنون میشم به خدا
و جبران میکنم