محمد رویانیان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس درباره اعلام خبر مذاکرهاش با رضا عنایتی اظهار داشت: من احترام خاصی برای تمام بازیکنان قائل هستم اما من با عنایتی و هیچ کس درباره حضور او در پرسپولیس صحبتی نداشتم و اگر بخواهم بازیکنی را از مس کرمان بگیرم قطعا با مدیران این تیم که اعتقاد قلبی با آنها دارم مذاکره خواهم کرد.

وی افزود: در صورتی که بخواهم از مس بازیکن بگیرم مثل قبل بدون هیچ شکی طبق وظیفهای که دارم با شهبازی مدیرعامل زحمتکش مس که به او اعتقاد قلبی دارم مذاکره خواهم کرد. او سال ها سابقه تجربه در فوتبال ایران را دارد و من او را به عنوان یک مدیرعامل زحمتکش قبول دارم پس بهتر است زیاد به این شایعات دامن نزنید و در مورد برخی از بازیکنان و پیوستنشان به پرسپولیس خبرسازی نشود.
رویانیان یادآور شد: با توجه به لیست مازادی که دارم ممکن است از این به بعد با برخی از تیمها برای رد و بدل بازیکن صحبتهایی داشته باشم اما تاکنون این کار را نکردهام و قطعا اگر هم قرار است اتفاقی بیفتد آن را با مدیران عامل مانند اصول حرفهای در میان خواهم گذاشت. چون مدیران هم برای موفقیت تیم خود زحمت میکشند.