به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حاشیههای قطع همکاری مانوئل ژوزه با پرسپولیس تمامی ندارد.

در حالی که مانوئل ژوزه برای دیدار با بازیکنان و مسئولان پرسپولیس به هتل المپیک رفته بود و موفق نشده بود به هدف خود برسد به هتل خود برگشت اما پس از دقایقی چند تن از لیدرهای پرسپولیس را دید که در مقابل هتلش تجمع کردهاند و میخواهند با او صحبت کنند.
مرد پرتغالی به محض اینکه این لیدرها را که تعدادشان به 10 نفر میرسید پشت در هتل دید به سمت آنها رفت تا به حرفهای آنها گوش دهد.
یکی از لیدرهای باشگاه پرسپولیس خطاب به ژوزه گفت: ما آمدهایم دلیل نتایج ضعیف پرسپولیس را از شما بپرسیم و بگوییم چرا استعفا نمیدهید و بروید؟ چرا با علی کریمی آن کارها را کردید؟

ژوزه که بینهایت عصبانی بود به آنها گفت: من میدانم که شما از طرف چه کسی به اینجا آمدهاید. شما از طرف باشگاه آمدهاید تا من را بترسانید که استعفا بدهم و بروم.
در این لحظه ژوزه که حتی قصد داشت یک نفره با لیدرهای پرسپولیس درگیر شود، با کمک دستیارانش و همچنین نگهبانهای هتل از کنار لیدرها دور شد تا بین آنها درگیری فیزیکی رخ ندهد.
مرد پرتغالی بینهایت عصبانی بود و از مسئولان هتل خواست که به پلیس زنگ بزنند و این افراد را ببرند.
ژوزه پس از اینکه کمی آرام شد در گفتوگو با خبرنگار ورزشی ایسنا گفت: من به هیچ عنوان با این افراد صحبتی ندارم. رویانیان طرف من است نه این افراد. میدانم که آنها از سوی باشگاه آمدهاند تا من را بترسانند که زودتر از ایران بروم اما به آنها بگو کور خواندهاند. من تا پولم را نگیرم از ایران نمیروم.
وی افزود: میدانم که شیرینی این افراد را فرستاده، شیرینی مثل ... میماند. به آنها بگو من از هیچ چیزی نمیترسم و همین جا ایستادهام تا حقم را بگیرم. اولین بار که رویانیان به من پیشنهاد داد به پرسپولیس بیایم در استانبول بود. در آن زمان به او گفتم برای من سخت است که 15 روز قبل از شروع لیگ تیم را تحویل بگیرم. اما پس از اینکه به پرتغال برگشتم او مدام به من زنگ میزد و از من میخواست که به پرسپولیس بیایم. او باید پیشبینی چنین روزی را میکرد.