سامي خديرا، هافبک رئال مادريد، تاييد کرد که عملکرد اين تيم در رقابت هاي اين فصل چندان درخشان نبوده و اعلام کرد که اکنون هدف اصلي کهکشاني ها قهرماني در چمپيونزليگ است.

مدافع عنوان قهرماني لاليگا در حال حاضر 13 امتياز از بارساي صدرنشين عقب افتاده و در رده سوم جدول قرار دارد. نکته قابل توجه است که امتيازات از دست رفته رئال تا اينجاي فصل، بيش از کل امتيازاتي است که در سراسر فصل گذشته از دست دادند.

خديرا در گفتگو با نشريه بيلد گفت:" نتايجي که در اين فصل گرفتيم، شايسته باشگاهي مانند رئال نيست. نمي توانيم از عملکردمان تا اينجاي فصل راضي باشيم.

ما از ابتداي فصل نتوانسته ايم ريتم مان را به دست بياوريم. نتوانستيم در ديدارهاي خارج از خانه آن طور که انتظار مي رفت امتياز بگيريم و امتيازات زيادي را از دست داديم.

شرايط آن طوري که بايد نيست و نمي توانيم از خودمان راضي باشيم."

خديرا تاييد کرد که با توجه به نتايجي که در لاليگا کسب کردند، اکنون اولويت هاي شان تغيير کرد و قصد دارند با قهرماني در چمپيونزليگ، فصل بدشان در رقابت هاي داخلي را جبران کنند.

" در رئال ما تنها يک اولويت داريم و آن هم قهرماني در چمپيونزليگ است."