مسئولان کادر پزشکي باشگاه بارسلونا بيانيه اي را درمورد شرايط فيزيکي تيتو ويلانووا، سرمربي باشگاه کاتالان اعلام کردند.

در اين بيانيه مي خوانيم:« در ادامه پروسه درماني غده پاراتيروئيد فرانسسک تيتو ويلانووا بر طبق اعلام نتايج پاتولوژي، نياز به عمل جراحي احساس شد که اين عمل جراحي در روز 5شنبه انجام خواهد شد. بعد از آن پيش بيني مي شود که تيتو بين 3 تا 4 روز در بيمارستان بستري باشد؛ پس از آن فرانسسک تيتو ويلانووا دوره هاي شيمي درماني و راديوتراپي را انجام خواهد داد که حدود 6 هفته به طول خواهد انجاميد. در طول اين دوران و بنابر روند بهبود او، مي توان درمورد درمانهاي بعدي و زندگي کاري او تصميم گيري کرد.»

سران باشگاه بارسلونا هم خواهان احترام به حريف خصوصي و روند بهبود مربي شان شدند.

ساعت 19.45 دقيقه عصر امروز به وقت بارسلونا، ساندرو روسل، رئيس باشگاه بارسلونا و آندوني سوبي سارتا، مدير ورزشي باشگاه بارسلونا در سالن کنفرانس خبري شهرک ورزشي حضور خواهند يافت .