با تصميم کادر فني تمرينات پرسپوليس فردا جمعه تعطيل شد.
با تصميم کادر فني تيم فوتبال پرسپوليس تمرينات اين تيم فردا جمعه تعطيل اعلام شد.
قرمزپوشان شنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرينات خود را پيگيري خواهند کرد.
همچنين يحيي گلمحمدي در گفتوگو با خبرنگاران در حاشيه تمرين امروز در پاسخ به اين سؤال که آيا بعد از گلهاي پرسپوليس در بازي مقابل ملوان با توجه به عکسهايي که از شما در روزنامهها منتشر شده گريه ميکرديد يا خير، گفت: نميدانم گريه ميکردم يا نه اما از صميم قلب خوشحال بودم، فقط همين. اميدوارم که اين نتايج باز هم تکرار شود. هدف من همين است.