دو نفر به نحوه رفتار بازیکنان تراکتور در خیابان معترض میشوند و این اعتراض به نحوه رفتار آنها به مذاق بازیکنان تراکتور خوش نمیآید و...

سایت گل - بازی دو تیم تراکتورسازی و داماش با ناكامي سرخپوشان تبريزي از جام حذفي به پایان رسید تا تراکتور سرشناسترین حذفشده دور یک هشتم جام حذفی باشد.

به گزارش گل، بازی دو تیم تراکتور و داماش همیشه همراه با مسائل حاشیهای بوده و این بار هم در خود مسابقه و پایان آن شاهد اتفاقات تاسفباری مثل فحاشی بودیم که از فرط تکرار خندهدار شده است. اما به جز درگیری جهانبخش و سیدصالحی و البته محمد ابراهیمی به فحاشیها این بار رفتار غیرحرفهای بعضی از بازیکنان تراکتورسازی در شب قبل مسابقه رشت نيز تاثیر مستقیمی بر روی نتیجهگیری این تیم داشت. حتی این حاشیهسازی باعث دور ماندن یکی از بازیکنان اصلی تراکتور از ترکیب این تیم در بازی با داماش شد. اتفاقی که باعث شد یکی از آنها كه از قبل مصدومیتی داشت دچار مصدومیت بیشتری شود و اولیویرا ناچار شود که او را در دقایق پایانی نیمه دوم به میدان بفرستد.
موضوع به دعوای ۴ بازیکن تراکتور با تعدادی از شهروندان رشتی است. ظاهرا دو نفر به نحوه رفتار بازیکنان تراکتور در خیابان معترض میشوند و این اعتراض به نحوه رفتار آنها به مذاق بازیکنان تراکتور خوش نمیآید و این اعتراض به رفتار بازیکنان مذکور در نهایت تبدیل به یک نزاع خیابانی جانانه میشود. این نزاع خیابانی به هر صورت به پایان رسيد اما نتیجهاش روز بعد در اردوی تراکتور نمایان شد.
نکته جالب در این نزاع خیابانی حضور یکی دو بازیکن ملیپوش در این میان است.