هافبک پرسپولیس که در لیست مازاد گلمحمدی حضور داشت در این تیم ماند. به گزاش تسنیم ؛ مهرزاد معدنچی که بعد از پایان نیمفصل اول در لیست مازاد گلمحمدی قرار داشت در پرسپولیس ماندنی شد.

معدنچی به همراه کاظمیان، آقازمانی، اسماعیلزاده و قدمی در لیست مازاد گلمحمدی بود اما در آخرین لحظات در پرسپولیس ماندگار شد. وی بعد از چند روز غیبت از امروز در تمرین پرسپولیس حاضر میشود.