بازپرس شعبه دوم دادسراي خارك كه پرونده قضايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در آن مفتوح است، از صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وكالت سال ۹۱ خبر داد. قاضي فاضل مفاخري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره دلايل قضايي احتمالي در تاخير اعلام نتايج آزمون وكالت سال ۹۱ گفت: دستور توقف اعلام نتايج آزمون وكالت سال جاري از سوي اين شعبه صادر شده است. وي همچنين با تكذيب برخي اخبار منتشر شده در برخي رسانهها مبني بر بركناري ناگهاني و انتقالش به دادگاه انقلاب به دليل فشارهاي بيروني، ادامه داد: بنده همچنان بازپرس شعبه دوم ناحيه ۶ در دادسراي خارك هستم. بازپرس شعبه دوم دادسراي خارك از توضيح دربارهي دلايل صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وكالت ۹۱ خودداري كرد. مفاخري در پايان درباره اين كه تكليف داوطلباني كه در آزمون وكالت شركت كردهاند و منتظر اعلام نتايج هستند چه ميشود؟ گفت: داوطلبان پاسخ زحمات و اميدشان را از كساني كه آنها را نااميد كردهاند، بگيرند. پيش از اين و همزمان با برگزاري آزمون وكالت سال ۹۱، با طرح شكايتي در دادسراي خارك عليه اتحاديهي سراسري كانون هاي دادگستري ايران(اسكودا) و كانون وكلاي مركز اين احتمال مطرح شده بود كه حتي آزمون وكالت سال ۹۱ برگزار نشود. به نظر ميرسد مباحث حقوقي مطرح شده پيرامون طرح اين شكايت و تبعات قضايي آن همچنان ادامه دارد، به گونهاي كه حتي در مقطعي اعلام شد كه دستور پلمب دفتر اتحاديهي وكلا صادر شده اما بنابر دلايلي به صورت مقطعي از اجراي آن خودداري شده است. نتايج آزمون وكالت سال ۹۱ كانونهاي وكلاي دادگستري براساس پيشبيني مسوولان اسكودا و برنامهريزيهاي سازمان سنجش، قرار بود روز يكشنبه سوم دي اعلام شود. علي مندني پور رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نيز پيش از اين در اين باره به ايسنا گفته بود كه به دليل برخي ناهماهنگيها و عدم صدور دستور قضايي براي انتشار نتايج آزمون وكالت، اعلام اين نتايج با تاخير مواجه شده است. آزمون وكالت سال ۹۱، در ۱۹ آبان ماه برگزار شده بود.