فان در فارت معتقد است آرسنال هيچ شانسي ندارد که بتواند در پايان ليگ برتر سال جاري در جايگاهي بالاتر از تاتنهام قرار گيرد.

رافائل فان در فارت بازيکن تاتنهام در گفتوگو با روزنامه گاردين، اظهار کرد که تيم آرسنال در پايان ليگ برتر سال جاري نميتواند بالاتر از تاتنهام قرار گيرد.
اين بازيکن هلندي تيم تاتنهام بيان کرد: آرسنال هيچ شانسي ندارد که بالاتر از تاتنهام قرار گيرد. ما قويتر هستيم. شش پيروزي و يک تساوي کسب کردهايم. بنابراين دليلي ندارد از آرسنال بترسيم. به نظرم بازيکنان ما بهتر هستند.
اين سخنان در حالي مطرح ميشود که از فصل 95 ـ 1994 تاکنون تاتنهام نتوانسته در جايگاهي بهتر از همشهري لندني خود قرار گيرد.
در حال حاضر تاتنهام با وجود داشتن يک بازي کمتر سه امتياز بيشتر از آرسنال دارد و در جدول رده بندي، دو رده بالاتر از اين تيم قرار گرفته است.