مشاور حقوق بينالملل پرسپوليس از ارسال نامه اين باشگاه به فيفا براي تعيين تکليف وضعيت سرمربي سابق سرخپوشان خبر داد.

مصطفي شکري با اعلام اين خبر عنوان کرد: "با توجه به عدم حضور ژوزه در جلسه کميته فني، عدم حضور در تمرين به رغم اعلام چندين باره از سوي مدير عامل، ترک بدون هماهنگي ايران از سوي وي و دستيارانش و عدم بازگشت به ايران، مراتب اين موضوع را در نامهاي به فيفا اعلام کرديم."

وي افزود: "در اين نامه تاکيد داشتيم با توجه به بلاتکليفي کادر فني، سرمربي جديد را انتخاب و اعلام ميکنيم."