مديرعامل استقلال گفت: جواد نکونام و مهدي رحمتي قهر نيستند و هيچ مشکلي ندارند.

علي فتحاللهزاده در برنامه تلويزيوني ورزش و مردم در خصوص قهر جواد نکونام با مهدي رحمتي و داستان کادر فني تيم فوتبال استقلال اظهار داشت: قهر نکونام و مهدي رحمتي درست نيست ما در ابتداي فصل نکونام را به عنوان کاپيتان انتخاب کرديم و در ادامه فصل نکونام خودش بازوبند را به رحمتي داد. در بازي آخر هم شاهد بوديم که رحمتي بازوبند را به جباري داد من شخصاً در اين موضوع دخالت نميکنم چرا که انتخاب کاپيتان برعهده سرمربي است.

وي ادامه داد: من به بازيکنان گفتهام که در هر بازي بازوبند را به هم تعارف کنند. چند بازيکن در تيم داريم که ميتواند کاپيتان باشند به همين دليل از آنها درخواست کردهام بازوبند را به هم تعارف کنند تا همه ببينند که ما هيچ مشکلي نداريم.

مديرعامل استقلال خاطرنشان کرد: چرا وقتي بازيکني روي نيمکت مينشيند از اين موضوع ناراحت ميشود دليلش کاملاً روشن است چون رسانهها نيمکتنشيني را موضوعي بد جلوه دادهاند.

فتحاللهزاده در خصوص اين نکته که نکونام گفته بود دلم شاد نيست و به همين دليل در تمرينات حاضر نشدم، عنوان کرد: عمل و نگرش بازيکن براي ما خيلي مهم است. نکونام در اسپانيا و در سطح اول فوتبال اين کشور بازي کرده است و شايد برخي از شوخيها را جدي ميگيرد. ميخواستند بازيکن خوب ما را بگيرند و به همين دليل من خودم در اين موضوع ورود کردم.

وي با بيان اينکه هر تيمي آرزوي داشتن نکونام را دارد، گفت: فکر ميکنم قلعهنويي کار درستي کرد که نکونام را در ديدار برابر آلومينيوم وارد زمين نکرد. مجيدي با سابقهتر از نکونام و رحمتي و جباري است و به همين دليل کاپيتان تيم خواهد بود هرچند که ما نبايد در اين موضوع دخالت کنيم تا قلعهنويي کاپيتان را انتخاب کند.

مديرعامل آبي پوشان در خصوص پرداخت پول ردي عنوان کرد: اگر بحثي غلط مطرح شود و غلط ادامه پيدا کند به فاجعه تبديل خواهد شد ما با ردي توافق کرديم که 20 روز پس از فسخ قرارداد پولش را پرداخت کنيم.

فتحاللهزاده با بيان اينکه رينالدو از ما شاکي بود که پولش را پرداخت کرديم، ادامه داد: ما پول رينالدو را پرداخت کرديم اما صرافي که بايد کار ما را انجام ميداد خلف وعده کرد که اين موضوع را هم برطرف خواهيم کرد. ما توزي و ردي را از ليست خارج کرديم و فردا هم کارت بازي فرهاد مجيدي را ميگيريم هر تيمي ميتواند بازيکنانش را کنار بگذارد و با تعهدي که ميدهد مشکلات احتمالي را برطرف کند.

وي در مورد اينکه هميشه از تبعيض بين تيمهاي استقلال و پرسپوليس ناراحت بوده است، گفت: بعد از انقلاب تا حالا پرسپوليس هميشه بيشتر از ما امکانات و پول داشته است. رحمتي و ساير بازيکنان قسطهاي عقب افتاده خود را از من ميخواهند به همين دليل من در چند روز اخير 83 ميليون، 75 ميليون قرض گرفتم و پس از آن 800 ميليون هم از پرهام گرفتم تا پول بازيکنان را پرداخت کنم.

فتحزاده ادامه داد: در شهرک اشرفي اصفهاني آپارتماني ساخته شده است که تنها دو واحدش متعلق به من است اما همه ميگويند تمام اين آپارتمان مال من است که اين صحت ندارد. 800 ميليوني که از پرهام گرفتهام در مدت هشت ماه به وي بازميگردانم.

مديرعامل تيم فوتبال استقلال در خصوص اينکه گفته ميشود نکونام به اساسونا يا الوصل خواهد رفت، تصريح کرد: خير، اين موضوع درست نيست و نکونام تا آخر فصل در استقلال ميماند.

وي در مورد قهر نکونام و رحمتي تأکيد کرد: اين دو بازيکن مشکلي با هم ندارند شب قبل از بازي با آلومينيوم هم شايد سرمربي خواسته که اين دو بازيکن در کنار هم نباشند.

فتحاللهزاده در مورد اينکه زماني که مجيدي ميخواست به استقلال بيايد برخيها مخالف حضور وي بودند، عنوان کرد: اگر در انتقال اخبار دقت کنيم همه چيز روشن ميشود. اگر فيلم اعتراض برخيها به حضور مجيدي دراستقلال را مشاهده کنيم متوجه ميشويم که تنها هفت نفر بودند که با اين موضوع مخالف بودند و سايرين موافق حضور مجيدي در استقلال بودند. به هر حال در ورزشگاه آزادي خواهيد ديد که مجيدي چقدر هوادار دارد. قطع يقين اگر حجازي هم زنده بود از فرهاد دعوت ميکرد که به استقلال بيايد.

وي در مورد صحبتهاي اخير مجيدي و قلعهنويي مبني بر مکتب حجازي و مکتب استقلال خاطرنشان کرد: نبايد نام مکتب را وارد فوتبال کنيم چرا که اين واژه مربوط به اعتقادات است نه ورزش. در ورزش بايد از کلمه اسطوره استفاده کرد و بايد قبول کنيم که حجازي در فوتبال ايران يک اسطوره بود.

مديرعامل تيم فوتبال استقلال در خصوص اظهارات تقوي سرمربي تيم فوتبال سايپا مبني براينکه برخيها با رفتار غير حرفهاي بازيکنان جوان ما را هوايي ميکنند، گفت: من رابطه بسيار خوبي با حيدري مديرعامل سايپا دارم و به همين دليل سراغ بازيکنان نميروم. ممکن است دلالها به سراغ بازيکنان سايپا رفته باشند؛ از همينجا اعلام ميکنم هيچ بازيکني از سايپا بدون اجازه تقوي به استقلال نخواهد آمد.

وي در مورد اشتباهات داوري در ديدارهاي اخير استقلال عنوان کرد: در ديدار برابر آلومينيوم داور مسابقه دو پنالتي به سود ما اعلام نکرد و حتي يک گل ما را هم مردود اعلام کرد اما من معتقدم فغاني يکي از بهترين داوران است. اگر حتي نتيجه بازي را هم واگذار ميکرديم باز هم اين موضوع را مطرح ميکردم چرا که از اقتدار فغاني خوشم ميآيد چون وي اقتدارش را با احترام به همه نشان ميدهد.

فتحاللهزاده در مورد ميزباني دوروديها نيز گفت: آنها نشان دادند تماشاگران شايستهاي دارند و حقشان است که در ليگ هم ميزبان تيمهاي حريف باشند. باز هم درود ميفرستم به مردم دورود. مربي پرتلاشي به نام مايليکهن در اين تيم فعاليت ميکند و همه بايد به وي کمک کنند. معتقدم گهر دورود پتانسيل ماندن در ليگ را دارد. دارا و ندار حرف درستي بود که مايليکهن به آن اشاره کرد هرچند که داراتر از ما هم در ليگ هستند.

وي در مورد اينکه چرا باشگاه استقلال بيشتر در بخش فوتبال فعاليت ميکند، گفت: ما حداقل شش رشته ديگر را هم راهاندازي کردهايم اما متأسفانه آنها به چشم نميآيند چرا که هنوز متمرکز نشدهاند و برخي مواقع به دليل مشکلات مالي نميتوانيم آنها را حفظ کنيم.

در پايان برنامه بهرام شفيع کلماتي را مطرح کرد و از فتحاللهزاده خواست نظرش را در خصوص اين کلمات بگوييد:

استقلال: محبوب قلبها

کمپ حجازي: آروزي ديرينه من و هواداران

رويانيان: دوست خوب من

پرويز مظلومي: سوبله چوبله

حسن روشن: عجوبه تمام نشدني فوتبال

مايليکهن: عزيز ما

چک برگشتي: فتحاللهزاده

حجازي: اسطوره

کفاشيان: مدير توانا

بمب ترکاندن: برو بالاتر...

شواليه: من شواليه نيستم دوستان لطف کنند اگر لايق هستم مرا «حاج علي» صدا کنند.