اردوي تيم ملي نوجوانان ايران قبل از سفر به سنپطرزبورگ براي حضور در تورنومنت روسيه از امروز آغاز ميشود.

اردوي تيم ملي نوجوانان عصر امروز در کمپ تيم هاي ملي آغاز مي شود.

تيم ملي ايران روز پنج شنبه 14 دي براي حضور در تورنمنت جام جهاني کوچک روسيه راهي سنپطرزبورگ مي شود. قبل از اين سفر به صلاحديد کادر فني تيم ملي، نوجوانان در اردويي با حضور 27 بازيکن حاضر مي شوند.

در همين راستا ملي پوشان نوجوان کشورمان از ساعت 14:30 دقيقه فردا در ورزشگاه تختي ورامين با تيم منتخب بزرگسالان ورامين بازي مي کنند.

اين اردو تا روز پنج شنبه ادامه دارد و در نهايت با خط خوردن 7 بازيکن تيم ملي نوجوانان با 20 بازيکن براي حضور در تورنومنت روسيه به سنپطرزبورگ سفر مي کند.