پيشکسوت فوتبال اصفهان گفت: درحاليکه سپاهان ميتوانست قاطعانه به صدرنشيني خود ادامه دهد، ترکيب غلط سپاهان مقابل مس باعث شد اين تيم بازي را واگذار کند.
حسين چرخابي در گفتگو با مهر با اشاره به شکست سپاهان مقابل مس کرمان در هفته هجدهم ليگ برتر، اظهار داشت: با توجه به بازي قبلي تيم سپاهان در مقابل مس رفسنجان در جام حذفي و فرصت کمي که سپاهان براي بازي بعدي خود داشت، خود من پيشبيني ميکردم که آقاي کرانچار به ترکيب تيم خود دست نزند، ولي بعضي مسائل واقعا سئوالبرانگيز بود.
وي ادامه داد: بارها گفتهام اين سرمربي تيم سپاهان است که تيم را ارنج ميکند، ولي سوال من اين است که چرا کرانچار دروازهبان خود را براي ديدار با مس تغيير داد؛ شهاب گردان يکي از باشخصيتترين بازيکنان فوتبال ايران بوده که اگر دراوج نيز باشد يکي از دروازهبانهاي خيلي خوب ايران به شمار ميرود اما من از نگاه خودم، احساس ميکنم او درحال حاضر دو مشکل دارد.
سرمربي سابق سپاهان افزود: گردان در ابتدا مشکل بدني دارد به نظر من، بدن او اندکي سنگين است و دومين مشکل او، مشکل روحي است؛ من با توجه به تجربهاي که در مورد دروازهباني دارم، يک توصيه خيلي دوستانه به گردان ميکنم؛ به نظر من وي بايد روزي 3 جلسه تمرين کند تا هم از نظر وزني و هم از لحاظ روحي و رواني آماده شود، چون وقتي بازيکن سرحال باشد، وضعيت روحي و رواني او نيز تغيير ميکند.
گردان اگر درست تمرين کند، همان گردان مليپوش ميشود
وي بيان داشت: گردان بايد فکر اينکه در يک مسابقه بازي ميکند يا خير را از سر خود بيرون کرده و فقط به فکر تمرين باشد و مطمئن باشيد زمانيکه با بدني آماده درون دروازه قرار گيرد، تبديل به همان شهاب گردان تيمملي خواهد شد.
چرخابي با انتقاد از بکارگيري اروين بولکو در پست هافبک راست، بيان داشت: به نظر من بولکو اصلا براي بازي بهعنوان هافبک راست مناسب نيست و تمام کارهايي که سپاهان از جناح راست انجام ميدهد، توسط ابوالحسن جعفري انجام ميشود و بايد بگويم بولکو بازيکني نيست که بتواند نقش يک هافبک راست و تکنيک يک در مقابل يک را ايفا کند.
وي خاطرنشان کرد: به اعتقاد من کرانچار ميتواند از محسن ايراننژاد به عنوان دفاع چپ و از حاجصفي به عنوان هافبک چپ استفاده کند و در پست هافبک راست، حسين پاپي راستپا را قرار دهد. چون پاپي در جناح چپ نميتواند به سمت داخل نفوذ کند و قادر نيست توپ را با پاي چپش به خوبي ارسال کند، به نظر من در سمت راست موفقتر خواهد بود. اين ميتواند يک ترکيب ايدهآل براي تيم سپاهان باشد.
ترکيب غلط سپاهان در بازي مس باعث شکست تيم شد
وي ادامه داد: متاسفانه با توجه به ترکيب غلطي که در بازي با مس چيده شد و عليرغم اينکه سپاهان ميتوانست قاطعانه به صدرنشيني خود ادامه دهد، اين تيم بازي را واگذار کرد.
پيشکسوت فوتبال اصفهان در مورد استفاده از گردان و حاجصفي در اين ديدار با فاصله چند روز از پيوستنشان به سپاهان تاکيد کرد: اين موضوع اهميت چنداني ندارد و چيزي که مهم است ميزان آمادگي اين بازيکنان است. متاسفانه شهاب گردان فصل بدي در پرسپوليس داشت و براي اين بازي آماده نبود
وي درخصوص حاجصفي نيز گفت: به نظر من احسان حاجصفي ميتواند در پست هافبک چپ بهتر از دفاع چپ بازي کند و بهتر است ايراننژاد نقش دفاع چپ را در سپاهان ايفا کند.
پس از باخت سپاهان مقابل مس کرمان انتقاداتي درباره اينکه چرا کرانچار ترکيب تيم برنده مقابل مس رفسنجان را تغيير داده است، مطرح شد؛ چرخابي در اين خصوص نيز تصريح کرد: اينکه به ترکيب تيم برنده نبايد دست زد، جمله صددرصد درستي نيست اما چون فاصله بازي سپاهان با مس رفسنجان و مس کرمان کم بود، سرمربي سپاهان ميتوانست از همان ترکيب قبلي استفاده کرد.
وي اضافه کرد: همانطور که در اول فصل نيز گفتم، بازيهاي امسال فوقالعاده سخت است و مشابه اين برد و باختها، هم براي تيمهاي بالاي جدول و هم براي پايين جدوليها بهخصوص در نيمفصل دوم، زياد است و شايد يک تيم با امتياز خيلي کم قهرمان شود؛ بنابراين هنوز هيچچيز براي سپاهان تمام نشده است ولي اين اشتباهات نيز نبايد تکرار شوند.