تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 14:30 بعدازظهر امروز پشت درهاي بسته برگزار شد. در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس به حفظ توپ و پرسينگ و مرور کارهاي تاکتيکي پرداختند.
تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 14:30 بعدازظهر امروز پشت درهاي بسته برگزار شد. در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس به حفظ توپ و پرسينگ و مرور کارهاي تاکتيکي پرداختند.
* در ابتداي تمرين گلمحمدي 40 دقيقه براي بازيکنان جلسه فني برگزار کرد و درباره بازي مقابل فجر سپاسي با آنها به گفتوگو پرداخت. گلمحمدي خطاب به بازيکنان گفت هدف ما برنده شدن با بازي تاکتيکي در هر ديدار است و زياد به دنبال تعداد گلهاي زده و استرس زياد از اين بابت نباشيد.
* قاضي بهطور اختصاصي تمرين کرد.
* کريم باقري با لباس شخصي در تمرين امروز حضور پيدا کرد و با بازيکنان نيز دقايقي به صحبت پرداخت.
* شيريني سرپرست پرسپوليس هم با گرمکن ورزشي در تمرين حضور داشت.
*20 هوادار پرسپوليس که براي ديدن تمرين حضور پيدا کرده بودند پشت در بسته قرار گرفتند.
* در فوتبال دستگرمي که در انتهاي تمرين انجام شد گلمحمدي باز هم به ترکيب اصلي خود مانند ديدار مقابل ملوان و نفت آبادان دست نزد. البته دقايقي تروويچ در ترکيب اصلي قرار گرفت.
* آمادگي کريمي نيز در تمرين امروز در نوع خود جالب بود او با فريادهاي بلند بازيکنان را راهنمايي ميکرد و سپس آنها را نيز تشويق ميکرد.
* تيم فوتبال پرسپوليس ساعت 13:30 فردا شنبه براي ديدار مقابل فجر راهي شيراز خواهد شد.