سرمربي جديد تيم فوتبال پرسپوليس گفت: به خاطر بار حقوقي براي باشگاه نميدانستم رويانيان حکم مرا رسانهاي کرده است.

يحيي گلمحمدي پس از ابلاغ حکم سرمربيگرياش در پرسپوليس از سوي رويانيان در گفتوگو با خبرنگار فارس عنوان کرد: با توجه به شرايط مانوئل ژوزه از اين موضوع اطلاع نداشتم که رويانيان حکم سرمربيگري مرا رسما اعلام کرده، به همين دليل چون اطلاعي نداشتم اعلام کردم که من فعلا مربي هستم.

وي افزود: خودتان بهتر ميدانيد که شرايط مانوئل با پرسپوليس چگونه است. من هم گفتم اگر به اين موضوع سرمربيگريام بپردازم خداي ناکرده براي باشگاه بار حقوقي دارد اما رويانيان به من لطف داشت و اين موضوع را اعلام کرد که از ايشان سپاسگزارم.

گلمحمدي ادامه داد: خوشبختانه تا امروز هم رويانيان از من حمايت کرده و با توجه به اينکه موانع قانوني نداشته مرا امروز به عنوان سرمربي تيم معرفي کرد. اميدوارم با تمام توانم و کمک همگان بتوانم در پرسپوليس به خواستههاي مسئولين باشگاه جواب اعتماد را بدهم.

سرمربي پرسپوليس افزود: خوشبختانه تا به امروز هم قرارداد کادر فني و دستياران بسته شده و مربي دروازهبانهاي ما نيز از چند روز ديگر کار خود را در پرسپوليس آغاز خواهد کرد. باز هم جا دارد از همين جا از کريم باقري نيز تشکر کنم که همه جوره به ما کمک کرد و ما توانستيم به اهداف خود برسيم.

گلمحمدي تاکيد کرد: خوشبختانه در دو بازي گذشته همه تغييرات در پرسپوليس را ديدهاند و براي رسيدن به هدف خودمان کمي فرصت بيشتري ميخواهيم تا انشاءالله همين روند رو به رشد را ادامه دهيم. قطعا روزهاي بهتري نيز با توجه به مديريت رويانيان تلاش بازيکنان و تلاشهاي کادر فني در انتظار پرسپوليس خواهد بود تا انشاءالله دل اين هواداران شاد شود.