رادامل فالکائو در مراسم انتخاب برترينهاي فوتبال دنيا در دبي به عنوان برترين بازيکن انتخاب شد.

به گزارش فارس،مهاجم تيم ملي کلمبيا و اتلتيکو مادريد با تشکر از همتيميهايش در باشگاه و تيم ملي در اين باره اظهار داشت: بدون آنها نميتوانستم چنين افتخاري را به دست آورم. بدون کمک همتيميهايم در اتلتيکو و کلمبيا نميتوانستم بهترين بازيکن دنيا شوم.

فالکائو ادامه داد: من نبايد تصميم بگيرم که چه کسي بهترين بازيکن دنيا است. کساني هستند که براي اتخاذ اين تصميم انتخاب شدهاند. از اين که چنين افتخاري را به دست آوردم بسيار خوشحالم. امروز روز بسيار مهم در فوتبال من است.

مهاجم کلمبيايي خاطرنشان کرد: براي من و فوتبال کلمبيا بسيار مهم است که در اين رويداد حاضر شويم و جايزهاي کسب کنيم. خوشحالم که توانستم نام کلمبيا را بر سر زبانها بيندازم تا در سراسر دنيا شناخته شود.