خبرورزشي: يحيي گلمحمدي در مصاحبهاي بسيار صريح در رابطه با تمام مسائل پرسپوليس حرف ميزند و البته دلخورياش را هم خيلي رک از روزنامهها و رسانهها به خبرورزشي منتقل ميکند: «راجع به شخص من روزنامهها هر تيتري ميخواهند بزنند چون من جنبهاش را دارم ولي اينکه بخواهند به پرسپوليس بياحترامي و توهين کنند و هر تيتري که خواستند بزنند را من به هيچوجه برنميتابم و دوست ندارم به تيمي که محبوبترين تيم ايران و آسياست، توهين شود.» بعد از اعلام حکم سرمربيگري به گلمحمدي با او حدود يک ساعت صحبت کرديم که ماحصل آن را در ادامه ميخوانيد.
*با اعلام رسمي و حکمي که رويانيان به شما به عنوان سرمربي پرسپوليس اعطا کرد، به نظر سورپرايز شديد.
باور کنيد من خيلي به زمان دادن حکم فکر نکرده بودم. اينکه حکم را به من زودتر يا ديرتر بدهند چون به هر حال ميدانستم کميته فني و هيأتمديره و مديرعامل باشگاه به من رأي دادند و به همين دليل اختيار تام داشتم اما به هر حال از اينکه حکمم رسمي شد، خوشحالم و حالا قاطعانهتر تصميم ميگيرم.
*اما به هر لحاظ نميتوانيد بيشتر شدن انگيزهتان را بعد از حکم رسمي کتمان کنيد.
حقيقتاً بگويم مشکلات پرسپوليس اينقدر زياد بود که من خيلي به لفظ موقتي و... اهميت نميدادم چون فقط فکر حل مشکلات بودم.
*رويانيان گفته اگر قرار به زدوبند و پول دادن به داوران است که باشگاه پرسپوليس نيز هزينه کند و... شما کلاً درخصوص زدوبندهاي مخفي و البته رايج در فوتبالمان چه نظري داريد؟
اين سؤالات بوي خون ميدهد. همه دنبال فوتبال پاک هستند اما در هر صورت شايد برخيها در اين فوتبال به دنبال کسب سه امتياز به هر وسيلهاي باشند. اين مسائل منفي و زدوبندها هم در فوتبال ما وجود دارد اما من نميتوانم ثابت کنم و نميدانم آنها دقيقاً چه کساني هستند و چطور آنها را معرفي کنم ولي حقيقتاً برخي مشکلات و زدوبندها در فوتبال ما وجود دارد.
*بعد از برد 6 بر صفر پرسپوليس مقابل ملوان برخيها گفتند پرسپوليس فعلي مانند پرسپوليس دهه 60 است. شما هم با نظر اين برخيها موافقيد يا...
بازيکنان پرسپوليس توانايي بالايي دارند اما شايد شش ماه بود که تواناييشان تبديل به آتش زير خاکستر شده بود و پرسپوليس تنبل شده بود. البته من خيلي سعي کردم مشکلات فني را به ژوزه بگويم اما او به حرف من گوش نداد و حرفهايم را جدي نگرفت اما از زماني که خودم در رأس امور فني قرار گرفتم، در تلاشم تا همه ذهنيتها و مشکلات را برطرف کنم.
*نگفتي پرسپوليس فعلي را ميتوان به پرسپوليس دهه 60 شبيه دانست يا نه؟
مشکلات و مسائلي که گفتم در پرسپوليس تمام شد و من به عنوان سرمربي آمدم تا خوب به تيم تمرين و انگيزه بدهم اما به هر حال اين موضوع هم کار راحتي نيست. بازيکناني که 6 ماه شايد خوردند و خوابيدند و خيلي خوب تمرين نکردند، بنابراين سخت است در دو هفته بخواهي همه ايدههايت را اجرا کني اما احساس ميکنم فکر بازيکنانم راحت شده، بازيکناني که راحت هستند و دوست دارند نتيجه بگيرند.
*اما اين آتش در مقابل صنعتنفت خيلي زود خاکستر شد و خوابيد.
اتفاقاً من اعتقاد دارم بازيکنان ما مقابل صنعتنفت بهتر از بازي با ملوان ظاهر شدند! نظم تيمي ما هم مقابل صنعتنفت بهتر بود اما شايد به نوعي انتظارات و اين موضوع که همه در فکر تعداد گلهاي بالا بودند، تيم را به نوعي دچار مشکل کرد. اصلاً من ميگويم کاش ملوان را يک بر صفر ميبرديم ولي در بازي با صنعتنفت پيروز ميشديم. من فکر ميکنم بعد از دو گلي که به صنعتنفت زديم، بچههاي ما حريف را دستکم گرفتند و فشار رواني که روي تيم به جهت زدن گلهاي زياد وجود داشت، تمركز تيمي ما را کم کرد. جدا از اين من معتقدم گلي که روحالله عرب به تيم ما زد، شايد ميتوانست جزو بهترين گلها باشد چون گل او واقعاً خوب و فني زده شد.
*قبول داريد بعد از زدن دو گل، پرسپوليس زود سير شد؟
نه، پرسپوليس بعد از زدن دو گل زود سير نشد چون ما بعد از اينکه 2 بر صفر شديم، دو موقعيت گل تکبه تک داشتيم و موقعيت پنالتي که متأسفانه داور از ما گرفت. معتقدم اگر بازي 3 بر يک ميشد، ما با اختلاف صنعت نفت را ميبرديم اما متأسفانه داور آن پنالتي صددرصد روي ماهيني را براي پرسپوليس نگرفت.
*از داوريها خيلي ناراحت هستيد.
من شنيدم آقاي زرگر داوري است که به رنگ آبي و تيم استقلال علاقه دارد. البته من نميگويم اين موضوع در قضاوتش تأثير داشته اما بهتر است کميته داوران در چيدمان داورها به اين مسائل بيشتر توجه کند. داور بازي ما با صنعتنفت اولين بازي پخش زندهاش بود. به همين دليل از کميته داوران ميخواهم در چيدمان داوران پرسپوليس دقت بيشتري کند. مشکلي که البته خود آقاي عسگري هم بعد از بازي ما به آن اذعان داشتند و...
*اما اين جواب ما نشد، شما در مورد شباهتهاي پرسپوليس فعلي با پرسپوليس دهه 60 نگفتي.
پرسپوليس دهه 60 پرسپوليس بسيار قدرتمندي بود ولي در آن موقع به غير از پرسپوليس، استقلال و يکي دو تيم ديگر مثل پاس و ساير تيمها در سطح پاييني بودند اما در حال حاضر شرايط و کيفيت فني تيمهاي بالا و پايين جدول و بازيكنانشان تغيير كرده و خيلي بههم نزديک شده.
*فکر ميکنيد سکوها و حمايت تماشاگران تا چه زماني پشتسر شما بماند؟
فکر ميکنم هواداران فوتبال، خيلي خوب مسائل را ميفهمند و آناليز ميکنند و بسياري از آنها دنبال فوتبال خوب و زيبا هستند و حتي اگر تيم خوب نتيجه نگيرد ولي خوب بازي کند، بسياري از هواداران فوتبال را ارضا ميکند. من هم با دوستان و طرفداراني که در اين مدت برخورد داشتم، به عينه ديدم که ما به نتيجه خيلي کار نداريم ولي روي زيبا فوتبال بازي کردن خيلي تأکيد داريم. الان هم فکر ميکنم وقتي زيبا بازي کني، بسياري از هواداران راضي ميشوند. البته جدا از فوتبال خوب، ما حتماً به دنبال نتيجهگيري مطلوب و خوب هم هستيم.
* اما شايد جدا از دنيزلي و كرانچار در اين چند ساله سكوها از ساير مربيان پرسپوليس حمايت نكردند. شما فكر ميكنيد چه سرنوشتي در انتظارتان باشد؟
در همه فصول معمولاً به همه مربيان پرسپوليس حداقل يك نيمفصل زمان و فرصت داده شده. من هم يك مربي جوان هستم و فكر ميكنم با يكي، دو هفته فرصت و زمان نميتوان عيار يك مربي را خيلي دقيق مشخص كرد. من تمام تلاشم را انجام ميدهم و تمام توانم را به كار ميگيرم اما احتياج به صبر و حوصله بيشتري از سوي طرفداران پرسپوليس دارم.
* پرسپوليس قهرمان جامحذفي ميشود؟
ما ميتوانيم قهرمان جامحذفي شويم و حتماً در اين راه تمام تلاشمان را نيز انجام ميدهيم.
* فكر ميكنيد در ليگ هم بتوانيد سهميه آسيا را كسب كنيد؟
پرسپوليس اين توانايي را دارد كه در ليگ خودش را بالا بكشد. من به گرفتن سهميه خيلي اميدوارم و حتماً با پرسپوليس همه كار ميكنيم تا سهميه آسيا را كسب كنيم.
* فاصله 12 امتيازيتان با استقلال چه حسي براي شما دارد؟
اختلاف امتياز ما با استقلال اختلاف واقعي نيست چون همه ميدانند كه ما فصل را بسيار بد شروع كرديم و اتفاقات بسيار بدي را پشت سر گذاشتيم كه واقعاً روي تيم ما تأثير منفي گذاشت. ما فصل را خيلي بد شروع كرديم و در ادامه هم قدرتمند ظاهر نشديم ولي بعد از هفته هشتم كه من آمدم، شرايط تيم بهتر شد و بهتر نتيجه گرفتيم. البته من نميگويم موفقيتها را من رقم زدم اما واقعاً از زماني كه من آمدم، با تكتك بچهها حرف زدم. آنها انصافاً آن چند برد را هم يك جورهايي مديون من هستند.
* برخيها ميگويند كريمي كه چندان آماده نبود، يك جورهايي مصلحتي مقابل صنعتنفت از ابتدا بازي كرد.
به هيچ وجه من از علي كريمي به خاطر مصلحت مقابل صنعتنفت استفاده نكردم. علي بازيكن باهوشي است. شايد خيلي آماده نبود اما معتقدم او بازيكني است كه ميتواند مشكلات فيزيكي خودش را با تجربه بالايش حل كند. خيلي هم اميدوارم او و مهدي در كنار ساير بازيكنان بتوانند به من كمك كنند تا تيم به شرايطي برسد كه همه از آن انتظار دارند.
* برخي ميگويند يحيي گلمحمدي، كريم باقري را آورده كه در باختها و ناكاميها به نوعي پشت او پنهان شود و مشكلات را رفع كند.
من اصلاً كريم باقري را نياوردم كه پشت او مخفي شوم. اصلاً اگر كريم باقري باشد يا نباشد، وقتي من بد نتيجه بگيرم، پيكان همه انتقادات به سمت من نشانه خواهد رفت. جدا از اين موارد وجود آقاكريم براي من و پرسپوليس با توجه به كاريزمايي كه ايشان دارد، يك نعمت بزرگ است. ما نياز داشتيم كه كريم بيايد تا خود من و بازيكنان به او تكيه كنيم.
* كريم كه نميتواند به عنوان كادرفني و مديرفني روي نيمكت بنشيند. بنابراين شما قصد داريد در چه پستي از كريم باقري استفاده كنيد؟
هيچ اصراري از سوي من و خود آقاكريم نيست كه كريم بيايد روي نيمكت. بحث ما حضور آقاكريم كنار تيم است كه خوشبختانه اين امر هم محقق شده است.
* بعد از حضور يحيي گلمحمدي هم مشكلات پرسپوليس خصوصاً در فاز دفاعي حل نشد و حتي با وجود آن كه شما دفاع تيم را از يك دفاع سه نفره به چهار نفره هم تغيير داديد، گلهاي بدي خورديد.
در اين كه پرسپوليس بهترين دفاعهاي ايران را دارد، هيچ شكي نيست اما به هر حال برخي مشكلات و ناهماهنگيهايي وجود دارد كه بايد آنها را حل كنيم و يك بازيكن حتي در سطح بالا هم ميتواند فقط در شرايطي كيفيت بالا را ارائه دهد كه به لحاظ آمادگي جسماني، هماهنگي و ساير موارد در اوج باشد. موضوعي كه هنوز در پرسپوليس كاملاً برآورده نشده و با يكي، دو هفته نميتوانيم همه مشكلات از جمله مشكلات خط دفاعيمان را كم كنيم.
* كريم باقري گفته تعويضهاي يحيي ميتوانست بهتر باشد.
ما در دقايقي خيلي تحت فشار قرار گرفتيم و به همين دليل تعويض كرديم و من در تعويضها سيستم تيمم را 1-3-2-4 كردم و بعد از تعويضها دو موقعيت گل توسط كريم انصاريفرد و يك پنالتي هم به دست آورديم. جدا از اين، من فكر ميكنم تعويضهايم خوب بود و از نظر نظم دفاعي شرايطمان بهتر شد. جدا از آن من ميخواهم بگويم صنعتنفت سه بار به سمت دروازه ما آمد كه دو بار آن گل شد.
* در بازي با فجر ميتوانيد پيروز شويد؟
بازي با فجر براي ما يك ديدار انتقامي خواهد بود. به همين دليل ما بايد حتماً باخت در ديدار رفت را تلافي كنيم. فجر تيم خطرناكي است اما من به برد فجر بسيار اميدوارم.
* رويانيان گفته تا آخر قصه از شما حمايت ميكند. از اين حمايت چه استنباطي داري؟
در كنار رويانيان دلگرمي خاصي براي موفقيت دارم. از انتخاب ايشان تشكر ميكنم و تمام تلاشم را انجام ميدهم كه در پرسپوليس موفق شوم و پاسخ اعتماد ايشان و هواداران تيم را بدهم.
* در مورد دربي 76 چه صحبتي داريد و فكر ميكنيد بتوانيد طلسم شكستناپذيري قلعهنويي را بشكنيد و موفق شويد؟
تا دربي زمان نسبتاً زيادي باقي مانده است و هنوز زود است راجع به دربي حرف بزنم اما همه ميدانند كه من در دربيها چطور بودم و ميدانم در دربيها چطوري بايد بازي كرد.
* اما به هر حال يك طرف قضيه دربي شكستناپذيري قلعهنويي در دربيهاست.
خب، يك طرف ديگر دربي هم من هستم. من طلسم ژنرال را در دربي آينده ميشكنم.
* صحبت پاياني؟
ميخواهم بگويم راجع به شخص من هر تيتري ميخواهند بزنند ولي جداً ميخواهم به پرسپوليس بياحترامي و توهين نكنند و سعي نكنند پرسپوليس را كمارزش جلوه بدهند.