محمود یاوری در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس اظهار داشت: مثل هر شیرازی و اهل استان فارس خوشحالیم که ورزشگاه پیر حافظیه درست شد. انشاءالله در نیمفصل دوم هم تیم ما و هم برق بتوانیم از این ورزشگاه استفاده کنیم. چند هفتهای است که صدماتی خوردیم. مصدومان زیادی دادیم، به خاطر زمین ورزشگاه دستغیب بود ولی حرفی نزدیم. هنوز هم داریم میسوزیم و میسازیم و خوشحالیم که این ورزشگاه درست شد.


یاوری با اشاره به شکست هفته قبل فجر عنوان کرد: مقابل ذوبآهن در عین شایستگی باختیم و خیلی خوب بودیم و اگر موقعیتها را از دست نمیدادیم و زمین هموار بود میتوانستیم ذوبآهن را شکست بدهیم.


وی ادامه داد: از پرسپولیس شناخت کامل داریم و آنچه از پرسپولیس میدانستیم را به بازیکنان گفتیم و چند بازیکن را نداریم ولی نگران نیستیم. به داشتههایمان افتخار میکنیم. چند بازیکن ملی جوان گرفتهایم. حسین کاظمی که بسیار با شخصیت است را گرفتهایم. تیم ما استخوانبندی خوبی دارد. روی نقاط ضعف حریف کار کردهایم، میخواهیم در جدول بمانیم و حضور در جدول هم برای ما قهرمانی است و روز به روز بهتر میشویم و بازیکنان شایسته و ارزشمندی داریم و از اسم فجر دفاع میکنیم.


وی در مورد کملطفیاش به زمین ورزشگاه دستغیب گفت: آنجا بازیکنان زیادی را از دست دادیم و بازی در حذفی به پنالتی کشیده شد و انرژی ما تحلیل رفت. من دوست هستم نه دشمن. من همیشه گفتهام آن زمین خوب است و به حریف هم میگوییم خوب است ولی اکنون در محفل دوستانه این حرف را زدیم. اشکالی ندارد اگر میخواهید چیزی در مورد زمین دستغیب ننویسید!


یاوری در مورد برگزاری دیدار با پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه، اظهار داشت: به مسئولان هم گفتم اگر قرار است در ورزشگاه دستغیب برویم همه بازیها باید آنجا باشد، ما موش آزمایشگاهی نیستیم که هر زمان در یک ورزشگاه بازی کنیم. ناراحتم از اینکه بخواهیم هر روز در یک ورزشگاه بازی کنیم. در جلسهای که با آیتالهی دارم حرفهایم را میزنم. اگر تیم مشکل پیدا کند یقه من را میگیرید و نمیگویند چه مسایلی بوده است. وجدان کاری دارم. کار در این مرحله سخت است به همین دلیل مدیرعامل باشگاه میگوید دل شیر داری و من ایستادهام که تیم موفق شود.


وی در مورد مصدومان فجر گفت: نظری مصدوم است، سه بازی قبل مصدوم شد. فرشاد اسماعیلی در بازی استقلال خوب بود و مصدوم شد. ترشیز و خالد شفیعی محروم هستند اما نگران نیستم؛ به داشتههایم فکر میکنم نه نداشتههایم. به پرسپولیس هم فکر نمیکنم. پرسپولیس تیم خانگی و فامیلی است، همه با هم دوست هستند. آرزو نیست ولی امیدوارم این تیم را شکست بدهیم.


وی با گلایه دوباره از مسئولان هیئت فوتبال گفت: دورود ورزشگاهش کوچکتر از ما است اما آنجا ورزشگاهش پارکینگ دارد. برخی تصور میکنند باید روی زمین حافظیه باز هم کار کنند. ما نباید فدا شویم. ما الان خودمان هم مهمان هستیم. من از آیتالهی گلایه دارم و نباید ما را فدا کنند. یک قربانی ورزشگاه حافظیه و هیئت فوتبال فارس داده و کاری نکنیم دومین قربانی را هم بدهد.