کاپيتان تيم فولاد خوزستان گفت: به سپاهان اجازه خودنمايي نميدهيم.

بختيار رحماني در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، درباره ديدار تيمش برابر سپاهان اظهارکرد: تيم ما تمرينهاي خوبي را پشت سر گذاشته است و با آمادگي کامل به مصاف حريف خود ميرويم. اگرچه در دو بازي گذشته برابر سپاهان شکست خوردهايم ولي در اين بازي مصمم هستيم اين طلسم را بشکنيم و با پيروزي برابر اين تيم، شايستگيهاي خود را ثابت کنيم.

کاپيتان فولاد خوزستان ادامهداد: در دو بازي گذشته برابر سپاهان نيز تيم ما مستحق شکست نبود اما در اين بازي نشان ميدهيم که تنها روي اتفاقها، نتيجه را به اين تيم واگذار کرديم. تيم ما اکنون جايگاه سوم جدول را در اختيار دارد و براي تيمهاي مدعي خطري جدي محسوب ميشود. به همين دليل اين تيمهاي ديگر نميتوانند به چشم يک تيم معمولي به ما نگاه کنند.