پرسپولیس اف سی : بلیط فروشی بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران از حدود ساعت هفت صبح آغاز شد و طرفداران تیم پرسپولیس از اولین نفراتی بودند که برای خرید بلیط اقدام کردند.در مقابل ورزشگاه حافظیه شش گیشه فروش بلیط طراحی شده که سه گیشه به طرفداران تیم فجر و سه گیشه نیز به طرفداران تیم پرسپولیس اختصاص دارد و ورودی طرفداران هر دو تیم نیز جدا گانه است.خریداران بلیط تحت هیچ شرایطی نمی توانند پس از تهیه بلیط وارد خیابان شوند و تنها راهی که به وسیله داربست برای آنها مشخص شده ورودی به ورزشگاه است.حضور فروشندگان پرچم و کلاه نیز در حیابان خافظیه شیراز چشمگیر است و قیمت هر پرچم بزرگ پرسپولیس و فجر دو هزار تومان و کلاه نیز سه هزار تومان است.بخش زیادی از تماشاگرانی که برای این بازی در خیابان حافظیه شیراز حاضر شدند از شهرستانهای اطراف شیراز هستند که گروهی از شب گذشته و گروهی نیز از ساعات اولیه صبح به شیراز آمدند.نظم و انضباط خاصی در خیابان حافظیه و ورودی تماشاگران به ورزشگاه حاکم است و تماشاگران با کمترین مشکلی به داخل ورزشگاه می روند.در داخل ورزشگاه حافظیه نیز صندلی های مقابل جایگاه به تماشاگران فجر اختصاص دارند و ضلع جنوبی و شمالی ورزشگاه نیز برای طرفداران پرسپولیس است.بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران ساعت 14 آغاز خواهد شد.