سرمربي رئال مادريد با تاکيد بر اينکه هنوز به هدفش نرسيده اعلام کرد در اين تيم خواهد ماند.

به نقل از مارکا، ژوزه مورينيو که براي دريافت جايزه بهترين مربي سال 2012 به دبي سفر کرده بود، در گفتوگو با نشريه ايتاليايي توتو اسپورت نظرهاي خود را بيان کرده است.

مورينيو در مورد نتيجههاي ضعيف رئال گفت: در رئال خواهم ماند زيرا ميخواهم سومين قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا را در اين تيم جشن بگيرم. تنها تيمي که مرا در اين جام ميترساند يوونتوس است. شکست برابر مالاگا موجب شد به جايگاهم در رئال مادريد بيشتر فکر کنم. ميدانم که فوتبال همواره در حال تغيير است. هر روز تغيير ميکند ولي چيزي که هيچ وقت تغييري نميکند اين است که مربي تيم تصميم ميگيرد چه بازيکناني در ترکيب نخست قرار بگيرند.

مورينيو در ادامه گفت: هدف من قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا با 3 تيم متفاوت است. پس از پورتو و اينترميلان قصد دارم اين کار را با رئال مادريد تکرار کنم. هيچ مربي پيش از اين نتوانسته اين کار را انجام دهد. قهرماني با رئال، دهمين قهرماني آنها در اين جام معتبر است که شيريني قهرماني من با اين تيم را دوچندان خواهد کرد.