مديرعامل باشگاه پرسپوليس پس از برتري در هفتهي نوزدهم ليگ برتر فوتبال به تمجيد از حريف و سرمربي اين تيم پرداخت.

محمد رويانيان در گفتوگو با سايت باشگاه پرسپوليس، گفت: ياوري در اين مدت قبل از شروع نيم فصل دوم ليگ نشان داد که يک سرمربي شجاع، مقتدر و نترس است. او و تيم فجر سپاسي به تيمهاي ديگر ليگ کمک زيادي کردند. اين مرام ياوري وقتي کامل شد که وي قبل از شروع بازي با من تماس گرفت و گفت که تيم ما هرچه نياز دارد، اعلام کنيم تا آن را فراهم کنند.

وي افزود: او و باشگاه فجر سپاسي نهايت محبت را نسبت به تيم ما داشتند و اين حرکت ياوري نشان داد که او يک پهلوان است و به همين دليل ميگويم که اگر به يک پهلوان ببازيم، نبايد ناراحت باشيم.

مدير عامل باشگاه پرسپوليس، ادامه داد: من از صميم قلب از ياوري و جعفري که ايشان هم تماس گرفته بودند، تشکر و قدرداني ميکنم. اين نتيجه هيچ چيز از ارزشهاي باشگاه و تيم کم نميکند و مردم شيراز حتما به چنين مجموعهاي افتخار ميکنند. من نيز به احترام آنها و شهيد سپاسي و مردان پهلوان اين تيم در اولين فرصتي که به دست بيايد به شيراز خواهم رفت تا از نزديک با مسوولان باشگاه و ياوري ديدار کنم.

رويانيان در ادامه با اشاره به پيروزي سرخپوشان تصريح کرد: به گلمحمدي و بازيکنان تيم خسته نباشيد مي گويم. آنها زحمت کشيدند و دل هواداران را شاد کردند. روند خوبي را در تيم شاهد هستيم که حاصل آن دو پيروزي از سه بازي اخير بوده است. تيم بدون حاشيه و مشکل کار ميکند و رفاقت و همدلي خوبي را در تيم شاهد هستيم. از بازيکنان ميخواهيم تحت هدايت سرمربي خود با همين همت و تعصب در بازيهاي بعدي حاضر شوند و شادي هواداران را رقم بزنند.