هواداران تیم فوتبال رئال مادرید طی یک نظرسنجی خواستار برکناری "خوزه مورینیو" شدند.
مهر، ماجرای درگیری "خوزه مورینیو" و "ایکر کاسیاس" احتمالا به برکناری سرمربی رئال مادرید خواهد انجامید. در تمرین روز گذشته رئال مادرید هفت هزار تماشاگر رئال با اشتیاق به تشویق کاسیاس پرداختند. مورینیو و کاسیاس در طول تمرین هیچ حرفی رد و بدل نکردند. هواداران رئال در طول تمرین مدام کاسیاس را تشویق می کردند.

بر پایه گزارش سان، در یک نظر سنجی که از هواداران تیم فوتبال رئال مادرید انجام شده از هر 10 هوادار رئال 9 هوادار خواستار برکنار مورینیو شدند.