سرمربي تيم فوتبال نفت تهران با انتقاد از سؤالات غير فني گفت: اگر در مورد فوتبال سؤالي داريد جواب ميدهم.

منصور ابراهيمزاده در کنفرانس مطبوعاتي پس از ديدار مقابل نفت تهران، گفت: بازي اتفاق خاصي نداشت و دو تيم عملکرد خوبي ارائه نکردند. دوندگي ما بسيار کم بود و بازيکنان آن چيزي که ميخواستيم ارائه نکردند. در نيمه اول امين منوچهري و زهيلي ميتوانستند گلزني کنند اما در نهايت بازي به اين شکل پيش رفت که بدون گل به پايان برسد.در اين مسابقه احساس کردم بايد به برخي نفرات استراحت بدهم تا با ريکاوري و شرايط بهتر در ديدار هفته بعد در بندرعباس حاضر شوم.

سرمربي نفت تهران در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران در مورد اينکه بازي خوابآور بود و بوناچيچ اعلام کرده خوابش برده است اظهار داشت: من به دليل استرسي که داشتم خوابم نبرد شايد آقاي بوناچيچ به دليل مسافرت طولاني که داشته خسته بوده است. در کل بازي شرايط خوبي نداشت و امروز عملکرد خوبي ارائه نکرديم.

وي در مورد اينکه بازيکنانش در نيمه دوم نتوانستند توپ را به محوطه جريمه مس کرمان برسانند گفت: در کل نيمه دوم به غير از دو سه صحنه توپمان وارد زمين مس کرمان نشد البته حريف نيز در پشت محوطه ما توپ را در اختيار داشت. در کل بازيکنان ما رو به عقب پاسکاري ميکردند که بايد در تمرينات اين مشکل را برطرف کنيم.

ابراهيمزاده در مورد اينکه يعقوب کريمي هنگام تعويض با او دست نداده است خاطرنشان کرد: به دنبال چه موضوعي هستيد که چنين سؤالي را بيان ميکنيد. اگر چيزي فکر ميکنيد آن را ميتوانيد در رسانه خود بنويسيد اما اگر از من سؤال ميکنيد چنين چيزي نبوده است. آيا من با دو نفر ديگري نيز که از تيممان تعويض شدند دست دادم؟ آيا يعقوب کريمي از پشت من رد شد و به روي نيمکت نشست؟ من کنار نيمکت ايستاده بودم يعقوب از مقابل من عبور کرد و به او خسته نباشيد گفتم. من نميدانم دنبال چه چيزي هستيد اما بهتر است به فوتبال بپردازيد.

وي در مورد اينکه آيا يعقوب کريمي در چند وقت اخير پيشنهاد خارجي داشته است، اظهار داشت: در اين مورد اطلاعي ندارم و ميتوانيد از باشگاه سؤال کنيد.

سرمربي تيم نفت تهران در مورد اينکه به نظر ميرسيد بازيکنانش زير توپ ميزدند و در ميانه ميدان مشکل داشتند عنوان کرد: همانطور که گفتم ما بازي بدي ارائه کرديم و چيز ديگري نميتوانم بگويم. با توجه به مصدوميت علي عزتي در ميانه ميدان اگر اين بازيکن را در اختيار داشتيم ميتوانستيم بهتر عمل کنيم اما در کل خوب بازي نکرديم.

ابراهيمزاده در پاسخ به اين سؤال که چرا سوشا مکاني امروز بازي نکرد خاطرنشان کرد: بعد از بازگشت مکاني از اردوي تيم ملي او براي ما در يک ديدار به ميدان رفت، از ناحيه کمر کمي احساس درد ميکرد که پس از گرفتن MRIپزشکان تصميم گرفتند او مدتي فيزيوتراپي کند. او از فردا با نرم دويدن کنار تيم کارش را آغاز ميکند البته ما بيرانوند و فلاح را داريم که دو دروازهبان خوب هستند.

در پايان کنفرانس مطبوعاتي منصور ابراهيمزاده با خبرنگاري که در مورد حرکت يعقوب کريمي پس از تعويض سؤال کرده بود به صحبت پرداخت و نسبت به انجام اينگونه سؤالات اعتراض کرد.