هواداران داماش گيلان با در دست داشتن پردهاي نوشته شده با مضمون «دلاورمردان هرمزگان به ديار ميرزا کوچک خوش آمديد» به استقبال بازيکنان و مربيان اين تيم رفتند.


ديدار دو تيم فوتبال داماش گيلان و آلومينيوم هرمزگان در ورزشگاه عضدي رشت برگزار شد.

-با لغو محروميت حضور تماشاگران در ديدار مذکور و به دليل سردي هوا و بارندگي، حدود 2 هزار نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور يافتند.

-هنگام ورود تيم فوتبال آلومينيوم هرمزگان هواداران داماش با در دست داشتن پردهاي نوشته شده با مضمون «دلاورمردان هرمزگان به ديار ميرزا کوچک خوش آمديد» از آنها استقبال کردند.

-اکبر ميثاقيان سرمربي تيم آلومينيوم به شدت از طرف طرفداران داماش تشويق شد.

-قبل از آغاز بازي سر مربيان و اعضاي کادر فني دو تيم با يکديگر به احوالپرسي پرداختند.

-ابوذر رحيمي، محمد مختاري و عليرضا نيکبخت واحدي از تيم داماش به طرف سرمربي آلومينيوم رفتند و از وي براي حضور در ميدان رخصت خواستند.

-عليرضا نيکبخت واحدي که به تازگي در نيم فصل دوم به تيم داماش پيوسته است پس از مدتها دوري از ميدان براي نخستين بار در ترکيب داماش به ميدان رفت.

-هر دو تيم داماش و آلومينيوم در اين ديدار کاپيتانهاي نخست خود را به دليل مصدوميت و محروميت در اختيار ندارند.

-محمد رضا مهدوي کاپيتان نيم فصل داماش به دليل مصدوميت در اين بازي غايب بود و به جاي او مصطفي حاجتي کاپيتان داماش است و در طرف مقابل نيز مجتبي روشنگري به جاي تيرنورد بازوبند کاپيتاني آلومينيوم را بر باز و بسته است.