بازيکن تيم فوتبال سپاهان گفت: هميشه گفتهام دوست دارم تا پايان فوتبالم در سپاهان بمانم، با سپاهان دسته دو هم بروم افتخار ميکنم پيراهن اين تيم را بپوشم و هيچگونه مشکلي هم با نيمکت نشيني ندارم.

احمد جمشيديان با اشاره به بازي تيمش در برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: در ابتدا بر خود لازم ميدانم اين برد را به تيم خوب فولاد خوزستان تبريک بگويم اما در بازي برابر اين تيم به خصوص در نيمه نخست ميتوانستيم با اختلاف گل به رختکن برويم.

وي تصريح کرد: در زدن ضربات پاياني دقت نکرديم و در نيمه دوم هم روي يک ضد حمله گل خورديم و جبران گل در مقابل تيمي مانند فولاد بسيار سخت است چراکه اين تيم با تمرکز در خط دفاع کار را براي تيم حريف سخت ميکند.

بازيکن تيم فوتبال سپاهان ادامه داد: ميتوانستيم در بازي برابر فولاد بازنده نبوده و حتي برنده از زمين خارج شويم.

وي در مورد نيمکتنشينياش در تيم سپاهان تاکيد کرد: پيش از هم گفته بودم مشکلي با نيمکت نشيني ندارم و دليل اينکه در مقطعي قصد جدايي از سپاهان را داشتم اين بود که پس از عمل جراحي کمتر در سپاهان به بازي گرفته شدم و دوست داشتم شرايطي فراهم شود تا بيشتر بازي کنم اما با صحبتي که با کرانچار داشتم وي گفت به تو نياز داريم حتي اگر دقايق بسيار کمي را بازي کني و من هم گفتم مشکلي ندارم و در اين تيم ميمانم.

جمشيديان تاکيد کرد: هميشه گفتهام دوست دارم تا پايان فوتبالم در سپاهان بمانم، با سپاهان دسته دو هم بروم افتخار ميکنم پيراهن اين تيم را بپوشم و هيچگونه مشکلي هم با نيمکت نشيني ندارم.