به نقل از سايت رسمي پاس، مدافع سابق پرسپوليس تهران و کنوني پاس همدان با پيشنهادي از باشگاه الشباب امارات براي حضور در اين تيم مواجه شد که با توجه به شرايط فعلي پاس و نوع قرارداد پيشنهاد شده، از رفتن به امارات خودداري کرد.

پاس حساب ويژهاي روي توانايي شيري در فصل جاري ليگ دسته يک فوتبال ايران باز کرده و قصد فروش اين بازيکن را ندارد.

هم چنين شايعه پيوستن مجتبي شيري به پرسپوليس يا يکي از تيمهاي دسته اولي فوتبال ايران نيز از سوي مديرعامل پاس رد شده است.

پاس همدان در حال حاضر با 24 امتياز در رتبه چهارم گروه ب رقابتهاي ليگ دسته اول فوتبال باشگاههاي ايران قرار دارد.